Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

„Trójkątna 57” – studencki pomysł na azyl dla architektów i twórców filmowych

16 kwietnia '24

Współczesne społeczeństwo, szczególnie osoby związane ze sztuką oraz kreatywnością, coraz częściej poszukują przestrzeni odpowiadających ich funkcjonalnym potrzebom, równocześnie stanowiących inspirujące środowisko do pracy oraz odpoczynku. W odpowiedzi na rosnące potrzeby osób twórczych student Architektury Politechniki Wrocławskiej — Bartosz Tenenberg, zaproponował projekt „Trójkątna 57”. Koncepcja zakłada stworzenie osiedla — 14 domów na wrocławskich Stabłowicach.

wizualizacja

wizualizacja

© Bartosz Tanenberg

Droga projektowa Bartosza Tenenberga rozpoczęła się od dogłębnych analiz krajobrazowo-technologicznych, uwzględniających kontekst otoczenia, taki jak sąsiedztwo modelowego osiedla WUWA 2 oraz historyczny układu urbanistyczny ulicy Trójkątnej, wpisany do ewidencji zabytków. Bliskość tych dwóch elementów wpłynęła na kształt oraz charakter projektowanej architektury.

inspiracje

inspiracje

© Bartosz Tanenberg

Nadrzędną ideą projektu było stworzenie azylu dla architektów i twórców filmowych, żyjących zazwyczaj w dużym napięciu i działających pod presją czasu. W rezultacie powstały bryły osadzone w gęstym parku, projektowanym na wzór ogrodów angielskich. Otwarcie na zieleń zapewnia mieszkańcom ochronę przed zgiełkiem miasta, oferując przy tym spokój i możliwość relaksu. Parterowe domy zostały wyposażone w szereg wewnętrznych atriów oraz tarasów, gwarantując liczne udogodnienia dla mieszkańców i stanowiąc tło dla ich różnorodnych aktywności.

aksonometria

aksonometria

© Bartosz Tanenberg

Proces kształtowania brył budynków rozpoczęto od inspiracji charakterystycznym układem ulicy Trójkątnej — punktu wyjścia dla formy i funkcji każdego z domów. Efektem był podział na trzy moduły zaspokajające różnorodne potrzeby mieszkańców. Duży nacisk położono na wyraźne oddzielenie strefy wspólnej od prywatnej, mając na celu stworzenie harmonijnej przestrzeni, będącej uzupełnieniem kreatywnej pracy mieszkańców. Kluczową rolę w komunikacji odgrywają wyraźnie zaznaczone osie, łączące poszczególne elementy domu, zakończone przeszklonymi otworami. W założeniu otaczająca gęsta zieleń nie tylko stanowi tło zapewniające bezpieczeństwo, lecz także inspirację do pracy twórczej.

wnętrze

wnętrze

© Bartosz Tanenberg

Cechą charakterystyczną tej architektury jest wykorzystanie okien wielkoformatowych, również w systemie przesuwnym. Dzięki nim zapewniony jest nieograniczony przepływ światła, co znacząco podnosi komfort pracy i wypoczynku mieszkańców. Elewacja została pokryta betonem barwionym w masie, o charakterystycznej porowatej fakturze. W przypadku dachów zastosowano nachylenia, wynikające z procesu kształtowania bryły, gwarantując tym samym wyższe pomieszczenia w strefach wspólnych.

przestrzeń wspólna

przestrzeń wspólna

© Bartosz Tanenberg

Układ urbanistyczny planowanego kompleksu wynika z potrzeby zapewnienia mieszkańcom jak największej ilości przestrzeni wspólnych. Inspiracją było przedłużenie osi widokowych oraz usytuowanie otaczającej zabudowy. Każdy z domów ma wejście zorientowane na północ, umożliwiające lepsze wykorzystanie przestrzeni w częściach skierowanych na południe i zachód. Podstawę komunikacji stanowi tutaj sieć promenad, urozmaicona małą architekturą w postaci ławek oraz zadaszeń. Trakty zostały bogato obsadzone zielenią, co dodatkowo sprzyja atmosferze relaksu.

przekrój fragmentu domu dedykowanego

przekrój fragmentu domu dedykowanego

© Bartosz Tanenberg

Moduł dedykowany to dom atrialny o powierzchni 165 metrów kwadratowych, którego bryła odnosi się ideowo do koncepcji stworzenia artystycznego azylu. Jego sercem jest dziedziniec, pełniący funkcję centrum życia mieszkańców. Wnętrza zostały zaprojektowane w sposób ascetyczny, stanowiąc zarazem symboliczne tło codziennego życia. Przestrzeń ta jest elastyczna i otwarta na różnorodne modyfikacje, co jest istotne zwłaszcza dla osób pracujących w dziedzinach kreatywnych.

wnętrze

wnętrze

© Bartosz Tanenberg

„Trójkątna 57” ma być wyjątkowym miejscem, harmonijnie łączącym innowacyjność architektoniczną z przestrzenią twórczą i relaksacyjną. Każdy dom staje się tutaj nie tylko miejscem zamieszkania, lecz także źródłem inspiracji i komfortu. Wszystko to sprawia, że osiedle stanowić może wyjątkowe środowisko dla osób poszukujących inspirującej przestrzeni do życia i pracy.

 
Aleksandra Skorupa

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE