Wydział Architektury i Sztuk Pięknych

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Od chwili powstania Wydziału Architektury specyfiką kształcenia jest prowadzenie zajęć z projektowania architektonicznego w formie pracowni mistrzowskich, prowadzonych przez architektów–praktyków z bogatym dorobkiem zawodowym i naukowym. Po wstępnym kursie projektowania na I semestrze I roku studenci dokonują wyboru prowadzących. Tak powstałe grupy – „pracownie mistrzowskie” przechodzą na studiach I stopnia wspólną drogę przez cały cykl nauczania projektowania, aż do inżynierskiej pracy dyplomowej.

W dziale poświęconym akademii publikujemy informacje dotyczące wykładów np. przyszłości architektury, czy wystaw np. pracowni Ingarden & Ewý .

Aluprof Future Builders — „Jak powinno wyglądać budownictwo przyszłości?” — rozmowy z architektami z całego świata
EQUITONE [lunara] - materiał elewacyjny z włókno-cementu
GEBERIT SUPERTUBE – System zyskujący przestrzeń
Nowoczesne biurowce – trendy 2021