okno zamknie się za 5

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska prowadzi studia dwustopniowe oraz doktoranckie. Studia drugiego stopnia na kierunku Architektura są oferowane w trzech specjalnościach:

• Architektura i Urbanistyka (w języku polskim lub angielskim),
• Projektowanie Przestrzeni Miejskich,
• Architektura i Ochrona Zabytków.

Studia przygotowują specjalistów do twórczej pracy projektowej, obejmującej kształtowanie przestrzeni, począwszy od małych form użytkowych, przez budynki o zróżnicowanej funkcji, zespoły urbanistyczne, aż po zagospodarowanie przestrzeni miejskich oraz terenów wiejskich.

W dziale poświęconym uczelni publikujemy informacje na temat szkoleń np. obozu BIM Camp, osiągnięć studentów np. finału konkursu Mars Colony Prize, czy odbywających się wystawach np. „Betonowe potwory”.