reklama
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Wyniki głosowania na Nagrodę Publiczności – „Architektura Betonowa 2023”

19 grudnia '23

Zakończyliśmy internetowe głosowanie na Nagrodę Publicznościnajlepszą pracę dyplomową wykonaną z wykorzystaniem betonu, zgłoszoną na konkurs „Architektura Betonowa 2023”. Ogólnopolski konkurs organizowany był przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej i Stowarzyszenie Producentów Cementu. W naszym plebiscycie brało udział 17 projektów, które dostały się do finału konkursu. Największą liczbę głosów (2075), a tym samym pierwsze miejsce otrzymała praca dyplomowa „Dom społeczności śląskiej. Adaptacja terenów poprzemysłowych w Bytomiu” autorstwa Dominiki Bednarek z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Gratulujemy!

Konkurs Architektura Betonowa odbywa się już od 2000 roku. Jak mówią organizatorzy, pomysł zrodził się z przekonania o stosowności zwrócenia uwagi dyplomantów na walory materiału budowlanego, jakim jest beton, który staje się elementem szczególnej gry o kształt architektury. 

Do konkursu zgłaszane są prace, których autorzy i autorki uzyskali na polskiej uczelni stopień magistra inżyniera architekta. Kryteria oceny jury dotyczą wartości architektonicznych projektu, opartych na walorach estetycznych i konstrukcyjnych betonu.

Nagrodę Publiczności otrzymała Dominika Bednarek

Nagrodę Publiczności otrzymała Dominika Bednarek — proj.: „Dom społeczności śląskiej. Adaptacja terenów poprzemysłowych w Bytomiu”

© Dominika Bednarek

W tym roku spośród 25 nadesłanych prac z 8 Wydziałów Architektury, jury w składzie: dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak, Prof. PK (dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, przewodnicząca jury), prof. Barbara Gronostajska (dziekana Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej), dr hab. Klaudiusz Fross, prof. PŚ (dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej), dr hab. Krzysztof Koszewski (dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej), prof. Tomasz Kozłowski (komisarz konkursu) i Zbigniew Pilch (szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu), wytypowało 17 finalistów, którym przyznawało trzy nagrody głównetrzy wyróżnienia. Wyniki 24. edycji konkursu możecie poznać w dziale Konkursy na naszym portalu.

Nagrodę Publiczności otrzymała Dominika Bednarek

© Dominika Bednarek

wyniki głosowania

W listopadzie br. Architektura & Biznes oddała głos czytelnikom i czytelniczkom, ogłaszając konkurs na Nagrodę Publiczności. Internauci i internautki mogli głosować przez miesiąc na swój ulubiony projekt dyplomowy, spośród 17 prac dopuszczonych do finału.

Zwyciężyła praca magisterska Dom społeczności śląskiej. Adaptacja terenów poprzemysłowych w BytomiuDominiki Bednarek, wykonana pod kierunkiem dr. Marka Lambera na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Projekt uzyskał aż 2075 głosów! Autorka otrzyma od nas dyplom i roczną prenumeratę miesięcznika „A&B”.

Nagrodę Publiczności otrzymała Dominika Bednarek

© Dominika Bednarek

Praca jest analizą współczesnych losów Górnego Śląska na tle jego historii, mającą na celu nakreślenie problematyki czasów obecnych oraz wysunięcie odpowiednich wniosków projektowych. Zaproponowane rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne mają poprawić jakość życia mieszkańców Bytomia i okolic, a także stanowić nowoczesną wizytówkę regionu. Obecny stan techniczny wielu obiektów przemysłowych i powiązanych z nimi osiedli mieszkalnych wzbudza niepokój. Rys historyczny pozwala na zrozumienie skomplikowanych losów osiedla Bobrek, gdzie znajduje się docelowa działka projektowa. Zmiany gospodarcze miały szczególnie silny wpływ na tutejszą ludność, ekonomię i środowisko, postęp technologiczny wymusił zmiany w strukturze zatrudnienia i oddziałuje na urbanistykę. Projekt jest formą interwencji, która ma zwrócić uwagę na zaistniałą sytuację. Dobrano funkcje odpowiadające na potrzeby regionu i lokalnej społeczności, m.in. warsztatową, widowiskową czy usługową. Projekt ma także na celu zachęcanie do podejmowania inicjatyw integrujących mieszkańców. By to osiągnąć, konieczne jest zniwelowanie braku wzajemnego zaufania, wyrównywanie szans i minimalizowanie zjawiska izolacji społecznej. Budynek projektowany, inspirowany śląską architekturą jest integralną częścią osiedla. Szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania ekologiczne, takie jak zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu czy zwiększenie wartości przyrodniczej obszaru poprzez projekt założenia parkowego. — czytamy w abstrakcie pracy magisterskiej Dominiki Bednarek.

Nagrodę Publiczności otrzymała Dominika Bednarek

© Dominika Bednarek

Drugie miejsce zajął projekt dyplomowy Centrum Kultury Lotnictwa przy ulicy Przestrzennej w Szczecinieautorstwa Marka Szlachty wykonany pod kierunkiem prof. Grzegorza Wojtkuna na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, uzyskując 1996 głosów, a praca Wiktorii Zarębskiej pt. Inter caelum et terram. Memoriał wykluczonych, wykonana pod kierunkiem dr Ady Kwiatkowskiej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej z 1208  głosami uzyskała trzecie miejsce.

Podczas analizy wyników, zauważono drobne naruszenia w liczbie oddawanych głosów na pierwsze trzy prace dyplomowe, jednak ich ilość nie wpłynęła na wynik plebiscytu.

Pełne wyniki głosowania oraz wszystkie biorące w nim udział projekty możecie znaleźć w artykule Wybierz Nagrodę Publiczności w konkursie „Architektura Betonowa 2023”

 

 Dobrawa Bies

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE