Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Niepubliczna uczelnia posiada kierunki: Architektura, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Wzornictwo i Budownictwo. Na wszystkich kierunkach kształcenie ma charakter interdyscyplinarny, łączący zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej. W ramach studiów studenci przygotowują się do samodzielnego wykonywania projektów spełniających wymogi kompozycyjne, funkcjonalne, techniczne i ekologiczne.

W dziale poświęconym uczelni publikujemy informacje na temat wyróżnień np. „Dyplom z programem ARCHICAD”, wystaw organizowanych przez WSEiZ np. „Plany na przyszłość. Architektura Warszawy w projektach”.

Obiekt roku 2022 w systemach ALUPROF
Stal COR-TEN®. Naturalne piękno
Dachy, akcesoria dachowe – trendy 2022