Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
Zobacz w portalu A&B!

Zuzanna Mówińska – „»Wokół Nadziei« – przedszkole z zielonym atrium”

10 października '23
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa inżynierska
Rok obrony: 2023
Nazwa: „»WOKÓŁ NADZIEI« — PRZEDSZKOLE Z ZIELONYM ATRIUM. PROJEKT PRZYJAZNEJ PRZESTRZENI DLA DZIECI UCHODŹCÓW NA PRZYKŁADZIE KONCEPCJI ZESPOŁU CENTRUM POMOCY Z PRZEDSZKOLEM DLA DZIECI UKRAIŃSKICH EMIGRANTÓW”
Autorka:

Zuzanna Mówińska

Uczelnia:
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
Promotorka:
dr Karolina Życzkowska

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Architektura”

Celem pracy inżynierskiej jest stworzenie opracowania projektu przedszkola dla dzieci uchodźców na przykładzie koncepcji Centrum Pomocy wraz z mieszkaniami tymczasowymi oraz przedszkolem dla uchodźców z Ukrainy. Szczegółowe opracowanie obejmuje tylko budynek przedszkola w Gdańsku.

wizualizacja       wizualizacja

wizualizacje

© Zuzanna Mówińska

Ideą przewodnią projektu Wokół Nadziei jest pomoc w aklimatyzacji osób dotkniętych trudami wojny. Na traumę związaną z doświadczeniami konfliktu oraz nagłego opuszczenia domu szczególnie narażone są dzieci, projekt ma zapewnić przede wszystkim najmłodszym szansę na nowy początek w miejscu, gdzie czuć się będą bezpiecznie i stabilnie. Centrum Pomocy z przedszkolem ma zapewnić uchodźcom namiastkę normalnego życia, którego zostali pozbawieni. Projekt ten jest wyrazem ludzkiej solidarności oraz wsparcia dla tych, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, i stanowi symboliczne nawiązanie do „puszczenia korzeni” w nowym miejscu stającym się dla uchodźców nowym domem.

schematy nasłonecznienia

schematy nasłonecznienia

© Zuzanna Mówińska

Cele projektowe:

  • opracowanie projektu przedszkola dla dzieci uchodźców, który pozwoli im na poradzenie sobie z traumą wojny i przeprowadzki, ułatwi asymilację w nowym otoczeniu, kontakt z językiem i polskimi dziećmi oraz wykreuje przestrzeń przyjazną i bezpieczną, także dla dzieci z niepełnosprawnościami;
  • stworzenie miejsca zintegrowanego z naturą, w którym kojąca zieleń przedziera się do wnętrza obiektu, tworząc zalążek ogrodu, a zaprojektowane otoczenie obiektu poprzez zielone przestrzenie zabaw i ogrody warzywne stwarza możliwości wykorzystywania terapeutycznej mocy natury;
  • uzupełnienie projektu przedszkola o centrum uchodźcze z mieszkaniami tymczasowymi.

Symboliczna droga, którą pokonują uchodźcy, prowadzi do zielonego atrium stanowiącego symbol nadziei. Wokół niego zlokalizowane są sale zabaw, a ścieżka przebiegająca wzdłuż atrium wskazuje drogę ku nowej, bezpiecznej rzeczywistości, symbolizowanej przez ogród zabaw oraz drzewa rosnące na osi klatek schodowych.

rzut poziomu 0

rzut poziomu 0

© Zuzanna Mówińska

By uzyskać przyjazną skalę obiektu, harmonijnie wpisującego się w otoczenie, budynek zaprojektowano na bazie modułów, połączonych centralną przestrzenią zielonego atrium. Dzięki temu rozwiązaniu budynek „rozrasta się” w sposób analogiczny do korzeni, wpuszczając światło do środka przez szklany dach i otwiera się na zieloną przestrzeń ogrodu.

przekrój A-A

przekrój A-A

© Zuzanna Mówińska

Budynek zaprojektowany jest wzdłuż dwóch głównych osi kompozycyjnych: jedna z nich, wschód–zachód, łączy na swoich końcach dwie przeszklone klatki schodowe ewakuacyjne; druga, północ–południe, tworzy przedłużenie osi kompozycyjnej, która powstaje przez ulicę „wpadającą” w ulicę Śniadeckich oraz przeszklenie w budynku zamieszkania tymczasowego.

przekrój B-B

przekrój B-B

© Zuzanna Mówińska

Przedszkole zaprojektowano gronowo, w układzie atrialnym. Nawiązując do idei przewodniej, centralnym punktem jest zielone, doświetlone przeszklonym dachem atrium z reprezentacyjną klatką schodową, do którego dostęp fizyczny i wzrokowy (poprzez przeszklenia wewnątrz) jest ze wszystkich sal przedszkolnych. Budynek składa się z modułów podzielonych tematycznie. Znajdująca się przy głównym wejściu recepcja z pomieszczeniami administracyjnymi „blokuje” dostęp osób z zewnątrz na teren przedszkola. Każda z pięciu sal przedszkolnych zaprojektowana jest w analogiczny sposób, z dostępem do prywatnej, przestronnej toalety dla dzieci (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami) i pomieszczenia gospodarczego. Na pierwszym piętrze znajdują się sale tematyczne, takie jak sensoryczna czy języków, oraz gabinety psychologa i logopedy. Istnieje możliwość połączenia jadalni i sal języków w jedną otwartą przestrzeń, przeznaczoną na występy i teatrzyki. Poddasze przeznaczono na arteterapię: muzyczną i twórczą. Ważnym elementem projektu było zapewnienie dzieciom możliwości przepracowania traum i trudności w nowym środowisku za pomocą efektywnych, nowoczesnych sposobów terapii dziecięcej.

wizualizacja       wizualizacja wnętrza

wizualizacje

© Zuzanna Mówińska

Na zewnątrz zaprojektowano ogród zabaw, z autorskim pomysłem na urządzenia zabaw nawiązujące do modułów znajdujących się w projekcie. Przestrzeń ogrodu zapewnia dostęp do zieleni i światła słonecznego. Zaplanowano tu także miejsca na zajęcia ogrodnicze.

Budynek zaprojektowano ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb najmłodszych dotkniętych kryzysem wojennym. Układ funkcjonalno-przestrzenny ma pomagać czuć się dzieciom dobrze i bezpiecznie. Zastosowane rozwiązania oferują przyjemne przestrzenie, w których w zależności od pory dnia odbywa się inna gra światła, powodowana starannie zaprojektowaną elewacją drewnianą z lameli, opracowaną jako rozwiązanie autorskie w projekcie inżynierskim.

 
Zuzanna MÓWIŃSKA

Ilustracje: © Autorka

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE