NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Rozstrzygnięcie trzeciej edycji konkursu „Najlepszy Dyplom WNĘTRZA”

07 listopada '23

Wiadomość, na którą wszyscy czekali! Rozstrzygnęliśmy trzecią edycję konkursu „Najlepszy Dyplom WNĘTRZA” na najlepszy dyplom studencki. W konkursie brały udział prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie obronione w latach 2021–2023. Spośród nominowanych do finału i publikowanych na łamach A&B projektów wybraliśmy, trzy naszym zdaniem najlepsze. Pierwszą nagrodę przyznaliśmy Magdalenie Żądło, drugą nagrodę ex aequo Maćkowi ChoińskiemuAleksandrze Klińskiej, która również otrzymała Nagrodę Publiczności wybraną w głosowaniu internetowym! Natomiast trzecią nagrodę przyznaliśmy Marii Drozd. Gratulujemy!

I Nagroda, proj.: Magdalena Żądło

I Nagroda, proj.: Magdalena Żądło — PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA (ROK OBRONY: 2021) — „STARA FABRYKA — PROJEKT PRZESTRZENI AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ” (Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie),
PROMOTORKA: dr hab. Beata Dobryjanowicz

© Magdalena Żądło

I Nagroda — nowe życie fabryki

Pierwszą nagrodę przyznaliśmy magisterskiej pracy dyplomowej autorstwa Magdaleny Żądło Stara Fabryka — projekt przestrzeni aktywności miejskiej”. Dyplom został wykonany pod kierunkiem dr hab. Beaty Dobryjanowicz i obroniony w 2021 roku na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie [zob. e-wydanie A&B 01|23].

I Nagroda, proj.: Magdalena Żądło

I Nagroda, proj.: Magdalena Żądło

© Magdalena Żądło

Tematyka nagrodzonej pracy koncentruje się wokół znaczenia dawnego przemysłu włókienniczego w kontekście współczesnego obrazu Bielska-Białej. Autorka czerpiąc z wielowątkowej historii, stworzyła projekt rewitalizacji budynku Starej Fabryki, pozostałości po sukienniczej działalności rodziny Büttnerów, w którym obecnie działa oddział Muzeum Historycznego. Wnętrze fabryki autorka podzieliła na trzy strefy: usługową, edukacyjną i rozrywkową, odpowiadające na zapotrzebowanie okolicznych mieszkańców. Cała interwencja została przeprowadzona z szacunkiem do historycznego obiektu, a interwencje są ograniczone do niezbędnego minimum.

I Nagroda, proj.: Magdalena Żądło

I Nagroda, proj.: Magdalena Żądło

© Magdalena Żądło

Prace nagrodziliśmy za racjonalne i skrupulatne podejście do przestrzeni adaptowanej oraz przemyślane rozłożenie funkcji. Projekt Magdaleny Żądło w ciekawy sposób nadaje nową funkcję budynkowi, która nawiązuje do jego dawnego przeznaczenia. Autorka ograniczyła interwencje w zabytkową tkankę do niezbędnych zabiegów, dzięki czemu uniknęła łatwego w tego typu projektach efekciarstwa i zbyt mocnych zmian. Budynek dostosowany do nowych funkcji wykorzystuje istniejący już wcześniej potencjał i ukształtowanie jego przestrzeni, wpisując się w idee ponownego użytku.

II Nagroda (ex aequo), proj.: Maciek Choiński

wiz.: Attyka Studio © Maciek Choiński

II Nagroda (ex aequo) — współczesna kreacja w lokalnym kontekście

W tym roku postanowiliśmy przyznać dwie drugie nagrody, otrzymali je: Maciek ChoińskiAleksandra Klińska.

Praca magisterska Maćka Choińskiego „FOLK concept – projekt adaptacyjny spichlerza” została wykonana pod kierunkiem dr hab. Barbary Kowalewskiej, prof. ASP w Warszawie i dr Elżbiety Myjak-Sokołowskiej odpowiedzialnej za aneks i obroniona w 2021 roku na Wydziale Architektury Wnętrza Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie [zob. A&B 04|23].

II Nagroda (ex aequo), proj.: Maciek Choiński

II Nagroda (ex aequo), proj.: Maciek Choiński — PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA (ROK OBRONY: 2021) — „FOLK CONCEPT — PROJEKT ADAPTACYJNY SPICHLERZA” (Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie), PROMOTORKI: dr hab. Barbara Kowalewska, prof. ASP w Warszawie, dr Elżbieta Myjak-Sokołowska (aneks)

wiz.: Attyka Studio © Maciek Choiński

Jak czytamy w opisie autorskim, FOLK concept jest podsumowaniem kilkuletniej działalności naukowo-badawczej dotyczącej wiejskiej tkanki architektonicznej. Celem projektu jest nadanie drugiego życia wiejskim budynkom murowanym występujący na Podlasiu, poprzez zrównoważoną adaptację, zachowując ich pierwotną formę i detale. Maciek Choiński zaproponował przystosowanie obiektów do nowego wykorzystania jako miejsca użyteczności publicznej, w którym lokalne społeczności będą mogły się integrować. Autor skupił się na proekologicznych rozwiązaniach oraz zastosowaniu materiałów z odzysku.

II Nagroda (ex aequo), proj.: Maciek Choiński

II Nagroda (ex aequo), proj.: Maciek Choiński

© Maciek Choiński

Projekt doceniliśmy ze względu na pracę badawczą wykonaną przez autora, pochylenie się nad z pozoru nieatrakcyjnym, wernakularnym materiałem i sposobem wznoszenia budynków oraz czerpanie z tego dorobku podlaskiej architektury i rzemiosła w celu stworzenia nowego, krytycznego regionalizmu. Budynek w zaproponowanej formie, choć czerpie z tych tradycji nie jest ich bezrefleksyjną kopią czy pastiszem, a współczesną kreacją o atrakcyjnej formie, która osadzona jest w lokalnym kontekście i kulturze.

 II Nagroda (ex aequo) i Nagroda Publiczności, proj.: Aleksandra Klińska   II Nagroda (ex aequo) i Nagroda Publiczności, proj.: Aleksandra Klińska

II Nagroda (ex aequo) i Nagroda Publiczności, proj.: Aleksandra Klińska 
PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA (ROK OBRONY: 2022)
„RENESANS CZARNEGO ZŁOTA. ZAMEK SKRZYŃSKICH W ZAGÓRZANACH. CENTRUM KONGRESOWE NAUKI I SZTUKI”
(Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku), PROMOTORKA: prof. Beata Szymańska

© Aleksandra Klińska

Drugą nagrodę ex aequo przyznaliśmy również Aleksandrze Klińskiej za pracę magisterską Renesans czarnego złota. Zamek Skrzyńskich w Zagórzanach. Centrum Kongresowe Nauki i Sztuki”. Dyplom został wykonany pod kierunkiem prof. Beaty Szymańskiej i obroniony w 2022 roku na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku [zob. A&B 06|23].

Jak pisze autorka, praca ma być przekazem, który przyczyni się do odrodzenia, odnowienia i rozkwitu zastanej tkanki architektonicznej poprzez adaptację i przystosowanie Zamku Skrzyńskich do nowych funkcji.

II Nagroda (ex aequo) i Nagroda Publiczności, proj.: Aleksandra Klińska  II Nagroda (ex aequo) i Nagroda Publiczności, proj.: Aleksandra Klińska

II Nagroda (ex aequo) i Nagroda Publiczności, proj.: Aleksandra Klińska 

© Aleksandra Klińska

Prace nagrodziliśmy za sensowne i spójne potraktowanie przestrzeni Zamku. Zwróciliśmy uwagę na przemyślany design, szczegółowość opracowania i rewaloryzację dostosowaną do nowych funkcji, jednocześnie z szacunkiem odnoszącą się do warstwy historycznej. Uwagę przykuwa również wysoki poziom wizualizacji oraz duża odwaga w wybraniu stylistyki zamkowo-pałacowej, w której udało się uniknąć kiczu. Autorka dba o takie detale jak np. odtworzenie stolarki okiennej, jednocześnie nie dążąc do dosłownej rekonstrukcji obiektu. Udało się stworzyć (nie odtworzyć!) elegancki, pałacowy klimat z lekkim twistem nowoczesności. Pomysł na program funkcjonalno-użytkowy jest również trafiony i pasuje do panującego tu klimatu wnętrz. Funkcja, jaką miałby pełnić Zamek po remoncie, nawiązuje do historii miejsca i regionu, dzięki czemu pamięć o czasach jego świetności będzie również pielęgnowana.

III Nagroda, proj.: Maria Drozd

III Nagroda, proj.: Maria Drozd — PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA (ROK OBRONY: 2021) — „SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 W OLSZTYNIE. REINTERPRETACJA PRZESTRZENI SZKOLNEJ” (Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu),
PROMOTORZY: dr hab. Grzegorz Maślewski prof. UMK, Aleksandra Truchel

© Maria Drozd

III Nagroda — reinterpretacja przestrzeni szkolnej

Trzecią nagrodę, za wpisującą się w aktualne trendy aranżacje, która pokazuje, że szkolne wnętrza nie muszą wyglądać tak samo, otrzymała Maria Drozd, autorka obronionej w 2021 roku pracy magisterskiej — Szkoła Podstawowa nr 33 w Olsztynie. Reinterpretacja przestrzeni szkolnej” [zob. A&B 12|22]. Dyplom został przygotowany pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Maślewskiego prof. UMK i Aleksandry Truchel na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem projektu Marii Drozd jest zaproponowanie autorskich rozwiązań przestrzennych, które pomogłyby stworzyć bardziej przyjazne dla uczniów miejsce. Projekt łączy architekturę wnętrz z elementami rzeźbiarskimi, zabawą formą i odważną kolorystyką.

III Nagroda, proj.: Maria Drozd

III Nagroda, proj.: Maria Drozd

© Maria Drozd

Uważamy, że nagrodzony projekt może pomóc kształtować poczucie estetyki i pobudzać kreatywność uczniów. Kto wie, być może takie nieoczywiste przestrzenie staną się też początkiem zmian w sposobie nauczania.

Nagroda Publiczności

W październiku br. roku oddaliśmy głos Czytelnikom i Czytelniczkom A&B, ogłaszając Nagrodę Publiczności. Przez ponad miesiąc mogli oni głosować na swój ulubiony projekt dyplomowy. Zwyciężyła praca magisterska Aleksandry KlińskiejRenesans czarnego złota. Zamek Skrzyńskich w Zagórzanach. Centrum Kongresowe Nauki i Sztuki” otrzymując 1200 głosów.

II Nagroda (ex aequo) i Nagroda Publiczności, proj.: Aleksandra Klińska

Aleksandra Klińska otrzymała również Nagrodę Publiczności

© Aleksandra Klińska

Kolejne miejsce zajęła praca inżynierska Natalii Przybyszewskiej — Przestrzeń dedykowana z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, uzyskując 632 głosy. Następny był Emil Michalczewski z pracą magisterską — Koncepcja modernizacji Zamku w Janowcu. Trwałe ruiny w kontekście współczesności. Jego projekt wykonany na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu otrzymał 621 głosów. Pełne wyniki głosowania znajdziecie pod tym linkiem.

***

Nagrodzone w trzeciej edycji konkursu „Najlepszy Dyplom WNĘTRZA” projekty, mocno łączy idea ponownego użytku, adaptacja do współczesnych funkcji z zachowaniem warstwy historycznej oraz osadzenie w lokalnym kontekście i kulturze. Wszystkie z nagrodzonych projektów łączy aspekt prospołeczny — tworzący przyjazne, potrzebne miejsca dla lokalnych (i nie tylko) społeczności.

Gratulujemy wszystkim finalistkom i finalistom konkursu, których prace w minionym roku akademickim opublikowaliśmy na łamach magazynu i portalu A&B. Laureatki i laureat drugiej edycji otrzymają od nas pamiątkowe dyplomy i prenumeratę miesięcznika A&B.

Kolejna edycja konkursu Najlepszy Dyplom WNĘTRZA już wystartowała — do udziału w niej zapraszamy wszystkich studentów i studentki, absolwentów i absolwentki architektury wnętrz i kierunków projektowych z lat 2022-2024. Przypominamy także o drugiej kategorii konkursowej — Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA, która, nieustannie od 2012 roku gromadzi najlepsze projekty z zakresu architektury!

 

 Dobrawa Bies

Ilustracje: © Autorzy | archiwum A&B

W obradach jury uczestniczyły redaktorki i redaktorzy A&B: Małgorzata Tomczak (redaktor naczelna),
Ola Kloc, Marta Kulawik, Katarzyna Szostak, Wiktor Bochenek i Kacper Kępiński.
Sekretarzą konkursu była Dobrawa Bies

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE