Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Magdalena Żądło – „Stara Fabryka – projekt przestrzeni aktywności miejskiej”

30 stycznia '23
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa magisterska
Rok obrony: 2021
Nazwa: „STARA FABRYKA — PROJEKT PRZESTRZENI AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ”
Autorka: Magdalena Żądło
Uczelnia: Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Promotorka:

dr hab. Beata Dobryjanowicz

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Wnętrza 2021/2023”

Tematyka pracy dyplomowej koncentruje się wokół znaczenia dawnego przemysłu włókienniczego dla współczesnego obrazu Bielska-Białej. Przemiany architektoniczno-urbanistyczne, jakich dokonywano, począwszy od czasu pierwszych warsztatów cechowych po firmy eksportujące swoje produkty na wszystkie kontynenty, niewątpliwie ukształtowały wizualną formę miasta i tożsamość lokalnej społeczności. Czerpiąc z tej wielowątkowej historii, projekt rewitalizacji budynku Starej Fabryki, pozostałości po sukienniczej działalności rodziny Büttnerów, w którym obecnie działa oddział Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, jest próbą połączenia przeszłości z wyzwaniami teraźniejszości.

Lokalizacja (fotografia archiwalna - Żywieckie Przedmieście - fabryka Büttnera)

© Magdalena Żądło

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz po przeanalizowaniu przykładów rewitalizacji przestrzeni postindustrialnych w Polsce i Europie głównymi założeniami projektu stały się: utworzenie nowych miejsc pracy; przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, w tym marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych, niesprawnych ruchowo oraz dzieci; reaktywacja zanikających zawodów; poprawa jakości wizualnej śródmieścia; ochrona obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym.

Lokalizacja - pl. Żwirki i Wigury 8, Bielsko-Biała

© Magdalena Żądło

Celem podjętej pracy było udostępnienie mieszkańcom miasta oraz osobom z ościennych miejscowości przestrzeni odpowiadającej ich zróżnicowanym potrzebom: od usług, przez rozrywkę, po edukację. Motywem przewodnim projektu jest socjologiczne znaczenie fabryki w tkance miasta. Jak dawniej proste hale spajały z sobą zróżnicowane kulturalnie, narodowościowo i religijnie społeczeństwo Podbeskidzia, tak i dziś w nowej przestrzeni odnajdą się różne grupy społeczne.

Stara Fabryka, koncepcja - strefy

© Magdalena Żądło

Koncepcja zakłada podział wnętrza na trzy zasadnicze funkcje: parter jako przestrzeń usługowa z zaprojektowanymi „warsztatami” rzemieślniczymi; piętro, w konwencji open space, przeznaczone dla działań edukacyjnych; oraz poddasze mieszczące przestrzeń wystawienniczą wraz z cocktail-barem.

Stara Fabryka, przestrzeń wystawiennicza

© Magdalena Żądło

Oddanie głównej części projektu wspomnianym „warsztatom” rzemieślniczym to nawiązanie do historii dwumiasta, którego rozwój był sprzężony z pracą tkaczy i sukienników. Jest to także próba podjęcia dyskusji na temat znaczenia usług lokalnych wytwórców w kontekście masowej produkcji i jej skutków dla środowiska. Zastosowane materiały wykończeniowe odwołują się do pierwotnej funkcji miejsca, podkreślając zamysł architekta, według którego główną determinantą formy była jej funkcja.

Stara Fabryka, koncepcja - strefy

© Magdalena Żądło

Wspólnym mianownikiem dla wszystkich przestrzeni jest odrestaurowana oryginalna stolarka okienna i drzwiowa oraz zachowujące pierwotny charakter słupy transmisyjne. Ściany pokrywa ekologiczny tynk gliniany w odcieniu bieli, która stanowi tło dla bogatych struktur poszczególnych warsztatów. Zastosowana kolorystyka oraz faktury ruchomego wyposażenia nawiązują do materiałów wytwarzanych między innymi w fabryce Büttnerów, których próbki przechowywane są dziś w muzealnym archiwum.

Stara Fabryka, drink bar, strefa rozrywkowa

© Magdalena Żądło

Pracę nad nowymi funkcjami wnętrza uzupełnia koncepcja terenu wokół fabryki przy placu Żwirki i Wigury. Jej głównym założeniem jest wyeksponowanie budynku muzeum oraz stworzenie przestrzeni rekreacyjnej zarówno dla odwiedzających Starą Fabrykę, jak i dla mieszkańców kamienic otaczających skwer.

Stara Fabryka, open space

© Magdalena Żądło

Istotny element przestrzeni stanowi poprowadzony na nowo ciąg komunikacji pieszej na fragmencie o dużym zróżnicowaniu wysokości. Zastosowanie pochylni wkomponowanych w naturalną rzeźbę terenu zamiast schodów udostępnia ten ważny odcinek, łączący dwie ulice, osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Stara Fabryka, widok z poziomu tarasu zamkowego

© Magdalena Żądło

Proponowana koncepcja Starej Fabryki jako Przestrzeni Aktywności Miejskiej mogłaby stanowić przyczynek dyskusji o znaczeniu podejmowanych działań wobec zanikających reliktów szeroko pojętego przemysłu włókienniczego będącego niegdyś wizytówką dwumiasta.

 

Magdalena ŻĄDŁO

Ilustracje: © Autorka

Głos został już oddany

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE