Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Studenci Politechniki Warszawskiej wyróżnieni w międzynarodowym konkursie!

08 kwietnia '24

Współczesne społeczeństwa stoją przed wyzwaniem starzenia się populacji, co niesie ze sobą wiele wyzwań, w tym problem izolacji i marginalizacji osób starszych. Grupa studentów z Politechniki Warszawskiej Aleksandra Adamska, Zofia Gancarczyk, Klaudia Kochanowskai Krystian Kubat, postanowiła zająć się tą problematyką poprzez projekt „Aging Together: Seniors at the Heart of Urban Renewal”. Ich innowacyjny pomysł otrzymał honorowe wyróżnienie międzynarodowego konkursu „Beyond Isolation: Senior Housing”, organizowanego przez Buildner. W jury konkursu zasiadali między innymi Flora Lee z MAD Architects oraz Adam Frampton z Only If. 

Celem międzynarodowego konkursu było łagodzenie skutków izolacji doświadczanej przez starzejące się na całym świecie społeczeństwo. Zwracając uwagę na problem samotności osób starszych, poszukiwano wysokiej jakość projektów mieszkań i strategii mieszkaniowych wraz z funkcjami umożliwiającymi seniorom angażowanie się w życie sąsiedzkie. Lokalizacja projektu mogła być dowolna, studencki z Politechniki Warszawskiej wybrali na ten cel istniejący pawilon na warszawskim Żoliborzu.

aksonometria - stan aktualny

aksonometria — stan aktualny

© Aleksandra Adamska, Zofia Gancarczyk, Klaudia Kochanowska, Krystian Kubat

Projekt skupia się na tworzeniu przestrzeni stymulujących integrację społeczną osób starszych oraz wspierających rozwój wspólnot lokalnych. Opiera się na dwóch głównych filarach: adaptacyjnej rehabilitacji zaniedbanego pawilonu modernistycznego oraz tworzeniu nowoczesnych i otwartych przestrzeni sprzyjających integracji społecznej. Poprzez wykorzystanie zaawansowanego układu przestrzennego, obejmującego różnorodne typy pomieszczeń zintegrowanych ze strefami prywatnymi i półprywatnymi, twórcy umożliwili naturalną interakcję między różnymi grupami wiekowymi. Główny dziedziniec pełni funkcję centrum społecznościowego dla seniorów, stając się miejscem spotkań, wymiany doświadczeń i tworzenia nowych więzi międzyludzkich.

aksonometria - projekt

aksonometria — projekt

© Aleksandra Adamska, Zofia Gancarczyk, Klaudia Kochanowska, Krystian Kubat

Jednym z kluczowych elementów projektu jest także rozwój tkanki miejskiej. Dzięki przekształceniu istniejącego pawilonu możliwa jest poprawa warunków życia osób starszych, a także rewitalizacja miejskiego krajobrazu. Zaadaptowany na nowo modernistyczny pawilon staje się centralnym punktem dla mieszkańców okolicznych dzielnic, przyciągając różnorodne grupy społeczne i wpływając pozytywnie na lokalną społeczność.

zielony dziedziniec

zielony dziedziniec

© Aleksandra Adamska, Zofia Gancarczyk, Klaudia Kochanowska, Krystian Kubat

Projektowanie przestrzeni dla osób starszych to proces kompleksowy, wymagający zarówno wiedzy architektonicznej, jak i empatii oraz zrozumienia potrzeb tej senioralnej wspólnoty. Studenci wykorzystali osobiste doświadczenia w opiece nad osobami starszymi, co pomogło im zrozumieć potrzeby i oczekiwania tej grupy społecznej. Dzięki temu projekt nie tylko dostarcza innowacyjne rozwiązania architektoniczne, ale także wpisuje się w długofalowe cele społeczne i urbanistyczne, przyczyniając się do tworzenia bardziej otwartych, zintegrowanych i przyjaznych dla osób starszych społeczności.

zewnętrzna przestrzeń wspólna

zewnętrzna przestrzeń wspólna

© Aleksandra Adamska, Zofia Gancarczyk, Klaudia Kochanowska, Krystian Kubat

Projekt wykorzystuje takie technologie jak ściany kurtynowe i konstrukcje CLT, co zapewnia harmonijne połączenie z historycznym pawilonem, podkreślając zaangażowanie projektu w tworzenie zrównoważonych i estetycznych rozwiązań architektonicznych. Dzięki temu, miejsce to nie tylko spełnia funkcje społeczne, ale również staje się przykładem dobrego projektowania z uwzględnieniem współczesnych wyzwań społecznych i ekologicznych.

plan zagospodarowania terenu

plan zagospodarowania terenu

© Aleksandra Adamska, Zofia Gancarczyk, Klaudia Kochanowska, Krystian Kubat

„Aging Together: Seniors at the Heart of Urban Renewal” stanowi doskonały przykład interdyscyplinarnej współpracy oraz zaangażowania społecznego w tworzenie lepszych warunków życia dla osób starszych. Jego efektywna realizacja może mieć pozytywny wpływ nie tylko na samych seniorów, ale także na całą społeczność oraz otaczający urbanistyczny krajobraz.

wewnętrzna przestrzeń wspólna

wewnętrzna przestrzeń wspólna

© Aleksandra Adamska, Zofia Gancarczyk, Klaudia Kochanowska, Krystian Kubat

Aleksandra Skorupa

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE