Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Maciek Choiński – „FOLK concept – projekt adaptacyjny spichlerza”

11 kwietnia '23
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa magisterska
Rok obrony: 2021
Nazwa: „FOLK concept — projekt adaptacyjny spichlerza”
Autor: Maciek „Maćko” Choiński
Uczelnia: Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Promotorki:

dr hab. Barbara Kowalewska, prof. ASP w Warszawie, dr Elżbieta Myjak-Sokołowska (aneks)

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Wnętrza 2021/2023”

FOLK concept jest podsumowaniem kilkuletniej działalności naukowo-badawczej dotyczącej wiejskiej tkanki architektonicznej. Temat wsi w ostatnim czasie wychodzi poza obowiązujące ramy i staje się jeszcze ważniejszym niż dotąd elementem wpływającym na tożsamość i pochodzenie.

FOLK concept, elewacja frontowa

FOLK concept, elewacja frontowa

wiz.: Attyka Studio © Maciek Choiński

Z racji moich podlaskich korzeni zawsze pasjonowało mnie tamtejsze rzemiosło i architektura. W 2016 roku napisałem artykuł naukowy pt. „Ozdobne pustaki betonowe na północno-wschodnim Mazowszu” do ogólnopolskiego czasopisma architektonicznego „Architecturae et Artibus”. Opisuję w nim rzadki w literaturze podmiotu i praktycznie niewystępujący w dyskursie naukowym temat zdobnictwa budynków murowanych w dziedzinie ornamentyki pustaków betonowych, które były wytwarzane ręcznie przez wiejską ludność.

Rodzaje pustaków reliefowych

rodzaje pustaków reliefowych

© Maciek Choiński

Do dzisiaj tworzą one charakter i wygląd polskiej wsi. Niestety takie budynki niszczeją i znikają z wiejskiego krajobrazu. Najlepszym sposobem na przeciwdziałanie temu procesowi może być FOLK concept, mój pomysł na to, jak utrzymać takie budynki w przestrzeni wiejskiej, odpowiadając obecnym potrzebom.

 

FOLK concept, film

wiz.: Attyka Studio © Maciek Choiński

Celem projektu jest nadanie drugiego życia obiektom poprzez zrównoważoną adaptację, zachowując ich pierwotną formę i detale, oraz przystosowując je do nowego wykorzystania jako miejsca użyteczności publicznej, w którym lokalne społeczności będą mogły się integrować.

FOLK concept, plan zagospodarowania terenu

FOLK concept, plan zagospodarowania terenu

© Maciek Choiński

Bryła będąca przedmiotem badań stała się głównym elementem wpływającym na wizualny odbiór zarówno w architekturze, jak i architekturze wnętrz i krajobrazie, kreując nowy współczesny charakter miejsca. Koncepcja przewiduje stworzenie przestrzeni integracyjno-edukacyjnej, która umożliwi odbiorcom bezpośredni kontakt z działaniami rzemieślniczo-twórczymi w formie warsztatów ceramicznych.

FOLK concept, rzut parteru

FOLK concept, rzut parteru

© Maciek Choiński

Idea projektu zakłada proekologiczne podejście do ochrony środowiska poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań wpisujących się w założenia projektowania zrównoważonego i cyrkularnego. Ma ona na celu redukcję potrzeb i przestrzeni, wykorzystanie energii odnawialnej, użycie produktów ekologicznych bądź z recyklingu, w przyszłości ponownie wykorzystanych, oraz mających niewielki bądź zerowy ślad węglowy.

FOLK concept, rozwiązania projektowe

FOLK concept, rozwiązania projektowe

© Maciek Choiński

W założeniu warstwę konstrukcyjną budynków mają stanowić ECO bloczki z bio popiołów, natomiast warstwę izolacji cieplnej — termo-konopie. Elewację budynków pokryją reliefowe pustaki z odzysku, podkreślające ideę projektu.

FOLK concept, w krajobrazie zastosowano półprzepuszczalne posadzki betonowe zwiększające mikroretencję wody na działce

FOLK concept, w krajobrazie zastosowano półprzepuszczalne posadzki betonowe zwiększające mikroretencję wody na działce

wiz.: Attyka Studio © Maciek Choiński

Koncepcja zakłada również wykorzystanie dachu solarnego oraz drewnianych desek elewacyjnych z recyklingu. Zostaną one opalone tradycyjną japońską metodą Shou Sugi Ban, aby uzyskać pożądaną kolorystykę. Technika ta pozwala na zwiększenie trwałości oraz ochronę przed grzybami i szkodnikami na co najmniej pięćdziesiąt–sześćdziesiąt lat.

FOLK concept, elewacja

FOLK concept, elewacja

© Maciek Choiński

Zastosowana metoda nie blokuje wymiany gazowej, dzięki czemu w pomieszczeniach panuje korzystny mikroklimat. Dach budynku zostanie pokryty blachą na rąbek stojący oraz powierzchniowymi panelami fotowoltaicznymi. W oknach kalenicowych zastosowano dodatkowo markizy solarne z baterią słoneczną.

Koncepcja przewiduje stworzenie przestrzeni integracyjno-edukacyjnej

koncepcja przewiduje stworzenie przestrzeni integracyjno-edukacyjnej

© Maciek Choiński

Wnętrza budynku w założeniu zostaną pomalowane, między innymi, farbami glinianymi, które samoistnie regulują wilgotność i temperaturę w pomieszczeniach. W krajobrazie zastosowano półprzepuszczalne posadzki betonowe zwiększające mikroretencję wody na działce. Większość materiałów wykorzystuje ideę upcyklingu i pochodzi z odzysku.

FOLK concept, przekrój A-A

FOLK concept, przekrój A-A

© Maciek Choiński

Projekt ma zasięg ogólnopolski i poza wykorzystaniem ekologicznych założeń, budowaniem zrównoważonej i inkluzywnej przyszłości promuje dzieła sztuki ludowej, skarby dziedzictwa kulturowego Podlasia oraz Mazowsza.

Idea projektu zakłada proekologiczne podejście do ochrony środowiska

idea projektu zakłada proekologiczne podejście do ochrony środowiska

wiz.: Attyka Studio © Maciek Choiński

FOLK concept w 2022 roku zdobył główną nagrodę w międzynarodowym konkursie New European Bauhaus Prizes 2022 w kategorii Rising Stars under 30.

 

Maciek CHOIŃSKI

Ilustracje: © Autor

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE