reklama
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Izabela Kołodziejska – „Tymczasowa struktura miejska”

13 września '22
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa magisterska
Rok obrony: 2021
Nazwa: „TYMCZASOWA STRUKTURA MIEJSKA”
Autorka: Izabela Kołodziejska
Uczelnia:
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej
Promotor:

dr hab. Aleksander Asanowicz

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Architektura”

Tymczasowa struktura miejska jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców ośrodków miejskich wysokiej intensywności oraz eksperymentem wykorzystania w sposób multifunkcyjny przestrzeni między istniejącymi budynkami mieszkalnymi i terenów zielonych dotąd niezagospodarowanych. Propozycja wertykalnych ogrodów (miejskich farm) umożliwia zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych w miastach. Projekt stanowi propozycję adaptacji przestrzeni w sposób elastyczny, z możliwością modyfikowania struktur według potrzeb społecznych.

wizualizacja       wizualizacja

wizualizacje

© Izabela Kołodziejska

Zadaniem niniejszej pracy jest ukazanie architektury, która się zmienia, stanowi tymczasowe rozwiązanie problemu zagospodarowania nieużytkowanych terenów oraz odpowiada dynamice zmian. Adaptacja struktury włącza miejsca reprezentacyjne w centrach miast oraz w trudnych warunkach środowiska naturalnego, gdzie tradycyjne budownictwo nie jest w stanie funkcjonować, na terenach zurbanizowanych i niezurbanizowanych.

schemat

schemat

© Izabela Kołodziejska

Koncepcja zlokalizowana jest przy ulicy Krętej w Białymstoku. Obejmuje zagospodarowanie terenu z rozwiązaniem posadzki, miejsc rekreacji, małą architekturą, obiektami mieszkalnymi wielorodzinnymi, obiektami wertykalnych ogrodów (miejskich farm), modułowych obiektów targowych.

układ funkcjonalno-przestrzenny

układ funkcjonalno-przestrzenny

© Izabela Kołodziejska

Przyziemie obiektów mieszkalnych stanowią ogólnodostępna multifunkcyjna strefa otwarta oraz zlokalizowane przy komunikacji pionowej zimowe ogrody.

Kondygnacje druga i trzecia zawierają małe mieszkania, zintegrowane z zielenią (każde mieszkanie ma loggie z ogródkami warzywnymi). Przez kondygnację obiektu mieszkalnego przebiega główny korytarz ze ścianami częściowo wypełnionymi ogrodami wertykalnymi.

aksonometria modułu mieszkalnego A i B       aksonometria modułowego obiektu mieszkalnego, schemat rozwiązań

aksonometria modułu mieszkalnego A i B, schemat rozwiązań

© Izabela Kołodziejska

Kondygnacja techniczna zawiera instalacje: fotowoltaiczną, wentylacyjną, solarną oraz zbiór wody deszczowej z połaci dachowych i recykling wody szarej, wykorzystywanej między innymi w systemie nawadniania roślin.

Strukturę miejskich farm oraz przeznaczoną na nie przestrzeń dostosowano do potrzeb mieszkańców. Moduły to uprawy otwarte i zamknięte (szklarnie). Wpleciono w nie moduły pracy, spotkań i wyciszenia. Siatka konstrukcyjna obiektów umożliwia rozrastanie się roślin po całej strukturze. Wielopoziomowy układ konstrukcji podwieszanych donic staje się barierą akustyczną i filtrem oczyszczającym powietrze dla istniejących budynków mieszkalnych oraz przestrzeni pomiędzy zespołami modułów; tworzy wewnętrzny mikroklimat, który sprzyja regulacji temperatury i wilgotności powietrza.

elewacje modułowego obiektu ogrodów wertykalnych       rzut modułowego obiektu wertykalnych ogrodów

elewacje i rzut modułowego obiektu ogrodów wertykalnych

© Izabela Kołodziejska

Rozmieszczone moduły tworzą wnętrza z ekspozycją na światło słoneczne, co sprzyja wykorzystaniu placów w zależności od pory roku, dnia oraz wymagań użytkownika. Kreowanie ogrodów może stać się inicjatywą miasta i społeczności.
Koncepcja zakłada fragmentację przestrzeni, między innymi placów zabaw. Istniejące tereny rekreacji od strony północnej zostały wprowadzone liniowo do wnętrza terenu jako przedłużenie funkcji.

analiza zacienienia

analiza zacienienia

© Izabela Kołodziejska

Nawierzchnie utwardzone zaprojektowano, bazując na analizach komunikacji pomiędzy zagospodarowywanymi terenami, przy wykorzystaniu tras pieszych widocznych na zdjęciach satelitarnych oraz założeń ruchu pomiędzy punktami otwarć otaczającego terenu, zapewniając swobodny ruch nawiązujący do poruszania się po niezagospodarowanej, otwartej przestrzeni.

wizualizacja       wizualizacja

wizualizacje

© Izabela Kołodziejska

Intencją koncepcji jest podkreślenie znaczącej roli terenów zielonych w mieście i ich wpływu na życie, jakość i zdrowie człowieka oraz połączenie jednostki z naturą i włączenie jej w obieg ze środowiskiem. Istotne jest przedstawienie potrzeb mieszkańców ośrodków miejskich oraz integracja lokalnych społeczności, wspólne decydowanie o przestrzeni miejskiej, w której żyjemy.

 
Izabela
KOŁODZIEJSKA

Ilustracje: © Autorka

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE