NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Marta Sanigórska – „Koncepcja zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Gliwicach”

20 marca '24
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa inżynierska
Rok obrony: 2023
Nazwa: „KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ PRZY OSIEDLU SIKORNIK W GLIWICACH. KONCEPCJA MODELOWA WYKORZYSTUJĄCA ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE NA PODSTAWIE MODELI GRY W OSIEDLE”
Autorka:

Marta Sanigórska

Uczelnia:
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Promotor:
dr hab. Tomasz Bradecki prof. PŚ

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Architektura”

Projekt inżynierski powstał na bazie teoretycznej koncepcji wykorzystującej modele Gry w osiedle. Wybrano lokalizację w Gliwicach, przy granicy osiedla Sikornik, w pobliżu suchego zbiornika retencyjnego. Głównym założeniem projektu było ekologiczne podejście do planowania urbanistycznego i architektonicznego. Zastosowano liczne rozwiązania proekologiczne skupiające się na różnych sposobach retencji wód opadowych, zastosowano między innymi nawierzchnie przepuszczalne oraz zaprojektowano zbiorniki retencyjne. Budynki powstały w drewnianej konstrukcji szkieletowej z zielonymi dachami.

Pracę nad projektem podzielono na etapy: stworzenie koncepcji urbanistycznych, projekt urbanistyczny w skali 1:1000 oraz 1:500, a także projekt architektoniczny wybranego budynku.

Stworzono cztery koncepcje urbanistyczne dla wybranego terenu, wykorzystując modele Gry w osiedle. Dobrano podstawowe karty o najwyższych wartościach, a także karty jokerów. Powstałe warianty mają na celu porównanie wyliczonych dla kart wskaźników urbanistycznych z tymi określonymi w MPZP.

Koncepcja 1 to propozycja ekologiczna z największą ilością terenów biologicznie czynnych, boiskiem sportowym i wieloma zbiornikami wodnymi.

Koncepcja 1, aksonometria

Koncepcja 1, aksonometria

© Marta Sanigórska

Koncepcja 2 to połączenie roli mieszkańca oraz urbanisty, starających się zachować równowagę między zabudową oraz zielenią. Pojawiają się tu także budynki usługowe oraz tereny rekreacyjne.

Koncepcja 2, aksonometria

Koncepcja 2, aksonometria

© Marta Sanigórska

Koncepcja 3 przedstawia wizję dewelopera z największą spośród wymienionych koncepcji wartością wskaźnika intensywności zabudowy oraz licznymi terenami usługowymi.

Koncepcja 3, aksonometria

Koncepcja 3, aksonometria

© Marta Sanigórska

Dodatkowo powstała koncepcja ekstremalna, która składa się z kart dewelopera o największej wartości wskaźnika intensywności zabudowy. Ma ona pokazać, jak wysoko oraz intensywnie można zabudować teren przy jednoczesnym zachowaniu zapisów dokumentów miejskich.

Koncepcja 4, aksonometria

Koncepcja 4, aksonometria

© Marta Sanigórska

Koncepcję 2 wybrano jako wytyczną do dalszego projektu inżynierskiego. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 obejmuje budynki mieszkalne o schodkowej formie bryły. Wysokości kondygnacji wahają się od trzech do pięciu i wzrastają wraz ze spadkiem terenu opracowania w kierunku północnym, co pozwala na zredukowanie różnicy w wysokości terenu. W parterach niektórych z obiektów przewidziano lokale usługowe. Część komunikacji kołowej zaprojektowano jako ciągi pieszo-jezdne, by ograniczyć prędkości ruchu kołowego.

Koncepcja 2, rzut

Koncepcja 2, rzut

© Marta Sanigórska

Na terenie założono w sumie pięć parkingów podziemnych, zaplanowano także pięć zbiorników retencyjnych, co pozwala na skuteczniejsze odprowadzanie wody deszczowej oraz naturalne wykorzystanie spadku terenu.

Zakres opracowania w skali 1:500 obejmuje teren o wymiarach jednej karty do Gry w osiedle. Projektowany kwartał to dwa budynki na rzucie prostokątnym i jeden na rzucie w kształcie litery L. Wzdłuż południowej granicy terenu poprowadzono główną oś komunikacji kołowej oraz rowerowej. Przy zachodniej krawędzi założono ciąg pieszo-jezdny.

zakres opracowania w skali 1:500

zakres opracowania w skali 1:500 — ,

© Marta Sanigórska ,© Marta Sanigórska

Pomiędzy budynkami znajduje się zielony dziedziniec z niską roślinnością, a przy samych budynkach przewidziano ogrody deszczowe w pojemnikach. Większe drzewa znajdują się przy granicach terenu oraz w północnej części, gdzie zaprojektowano także zbiornik retencyjny i plac zabaw.

wizualizacja

wizualizacja

© Marta Sanigórska

Projektowany w dokładniejszej skali budynek ma cztery kondygnacje naziemne oraz jedną podziemną. Został zaprojektowany w mieszanej technologii: kondygnację podziemną, parter budynku i klatkę schodową założono na konstrukcji żelbetowej, natomiast wyższe kondygnacje zaprojektowano w konstrukcji drewnianej szkieletowej, modułowej.

przekrój i elewacja

przekrój i elewacja

© Marta Sanigórska

Strukturę budynku stanowi parter z dwoma lokalami usługowymi, a także piętra mieszkalne. Łącznie w budynku znajduje się szesnaście mieszkań z loggiami. Z kondygnacji +3 można dostać się na ogólnodostępny taras, natomiast na wyższej części dachu umieszczono panele fotowoltaiczne oraz założono zielony dach. W podziemiu znajduje się garaż oraz komórki lokatorskie.

 
Marta SANIGÓRSKA

Ilustracje: © Autorka

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE