Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Joanna Nurzyńska – „Szkoła dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)”

12 września '22
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa magisterska
Rok obrony: 2021
Nazwa: „SZKOŁA DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI (SPE)”
Autorka: Joanna Nurzyńska
Uczelnia:
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Promotor:

dr Damian Poklewski-Koziełł

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Architektura”

Opracowanie dotyczy szkoły podstawowej przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnościami o stopniu umiarkowanym i znacznym w Lublinie wraz z zagospodarowaniem terenu. Myślą przewodnią projektu było zapewnienie uczniom przyjaznego środowiska nauczania poprzez dostosowanie go do ich potrzeb i umiejętności poznawczych. Każda z przestrzeni użytkowanych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi musi się charakteryzować funkcjonalnością, dostępnością i być bezpieczna dla odbiorców — zastosowano więc kontrasty barwne, szerokie drogi komunikacyjne, zniwelowano zakamarki. Do budowy i wykończenia wykorzystano naturalne, nietoksyczne materiały. Główna konstrukcja składa się ze słupów i płyt stropowych wykonanych z drewna CLT.

elewacje

elewacje

© Joanna Nurzyńska

Założenie placówki obejmuje około 1,98 hektara, składają się na nią: budynek szkoły, strefa wejściowa i parkingowa, boiska przyszkolne, oraz teren zielony ze swobodnymi alejkami i ścieżkami edukacyjnymi. Każda z części założenia, oddzielona jest od siebie ogrodzeniem i furtkami, co zwiększa bezpieczeństwo uczniów i umożliwia swobodne użytkowanie przestrzeni. Uczniowie z niepełnosprawnościami często wymagają poruszania się pojazdami kołowymi, dlatego strefa parkingowa jest nadzwyczaj ważna. Oprócz miejsc dla pracowników szkoły znalazły się tu zatoczki postojowe dla busów szkolnych i samochodów opiekunów dzieci. Komunikacja kołowa wydzielona jest od pieszej kolorystycznie i materiałowo, nie zastosowano różnic wysokościowych nawierzchni. Wszystkie posadzki umożliwiają poruszanie się po nich wózkom i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Do strefy wejściowej należy szeroki deptak prowadzący do bramy głównej, zacieniony małą architekturą, plac zabaw i miejsce postojowe rowerów, wraz z miejscami siedzącymi.

zagospodarowanie terenu

zagospodarowanie terenu

© Joanna Nurzyńska

W północnej części działki znajduje się strefa boisk zewnętrznych dostępna zarówno ze strefy wejściowej, zielonej, jak i szkolnej. Oprócz dwóch boisk zewnętrznych — utwardzonego wielofunkcyjnego i trawiastego — znajduje się tam również plac zabaw z urządzeniami dla osób z niepełnosprawnościami, między innymi ze specjalnymi huśtawkami. Szata roślinna strefy zielonej składa się z drzew zastanych na działce oraz roślinności średniej i niskiej, gatunków nietrujących i niekłujących. Wśród drzew poprowadzone są ścieżki swobodne, ścieżka i polany edukacyjne.

wejście główne

wejście główne

© Joanna Nurzyńska

W centralnej części działki znajduje się placówka edukacyjna parterowa, w części południowej dwukondygnacyjna, częściowo podpiwniczona. Bryła obiektu powstała z prostych wyobrażeń dzieci na temat budynku — dom zwykle składa się z prostokąta stanowiącego ściany i trójkątnego dachu, utrzymanych w wesołych kolorach. Aby odejść od wizerunku szkoły jako szarego prostokąta, a przybliżyć się do wizerunku domu, placówka składa się z wielokolorowych obiektów z drewnianą okładziną.

wnętrze, hol główny

wnętrze, hol główny

© Joanna Nurzyńska

Wnętrze budynku podzielone jest na wyraźne części różniące się od siebie kolorystyką. Główną strefą jest przestrzeń wejściowa, w której znajduje się recepcja, otwarta szatnia i główna klatka schodowa. Obiekt dodatkowo doświetlają dwa wewnętrzne dziedzińce.

rzut parteru       rzut 1. piętra

rzut parteru i 1. piętra

© Joanna Nurzyńska

Przez różnokolorowe bramy można się dostać do kolejnych stref — edukacyjnej, sportowej i terapeutycznej. W obiekcie edukacyjnym oprócz pomieszczeń projektowanych w szkołach ogólnokształcących, takich jak stołówka z zapleczem, świetlica, pokój nauczycielski i strefa administracyjna, znajdują się pokoje sensoryczne, pokoje wyciszenia, sale rewalidacyjne, a w strefie sportowej umiejscowione są urządzenia do hydroterapii — basen i wanny wraz z zapleczem.

wnętrze, korytarz

wnętrze, korytarz

© Joanna Nurzyńska

Każde z pomieszczeń charakteryzuje się wysoką dostępnością — zagwarantowane są szerokości przejść umożliwiające zawracanie wózków i mijanie się z innymi uczniami. Kolorystyka dopasowana jest do potrzeb użytkowników — kojący brąz drewna kontrastuje z różnobarwnymi ścianami i wykładzinami. Dla ułatwienia poruszania się po obiekcie na ścianach zaprojektowane są panele prowadzące z wyżłobieniami.

 
Joanna
NURZYŃSKA

Ilustracje: © Autorka

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE