Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska kształci w zakresie architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej. Przeprowadza w ramach dyscypliny naukowej Architektura i Urbanistyka przewody doktorskie, przewody i postepowania habilitacyjne

Architektura & Biznes – artykuły