II miejsce w kategorii II (ex aequo) — autorzy: Aleksandra Gońda, Szymon Chromik, promotorka: dr hab. Katarzyna Łakomy, promotor pomocniczy: dr Miłosz Zieliński

Wyniki organizowanego przez Krakowski Oddział TUP konkursu na najlepszą pracę dyplomową

II miejsce w kategorii II (ex aequo)

projekt
„Projekt parku metropolitalnego w dzielnicy Orłowo – analiza i możliwości kształtowania powiązań między górnym i dolnym tarasem Gdyni”

Praca dyplomowa magisterska
wykonana w Katedrze Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

autorzy
Aleksandra Gońda, Szymon Chromik

promotorka
dr hab. Katarzyna Łakomy

promotor pomocniczy
dr Miłosz Zieliński


opis pracy
Poniższe opracowanie obejmuje projekt utworzenia parku metropolitalnego w dzielnicy Orłowo oraz analizę możliwości kształtowania powiązań między górnym i dolnym tarasem Gdyni. Dyplom przedstawia propozycję zagospodarowania Parku Kolibkowskiego, zlokalizowanego na dolnym poziomie miasta oraz rozbudowane rozwiązanie parku metropolitalnego w skali planistycznej. Ze względu na dwa poziomy szczegółowości zawarte w pracy, wyrysowano dwie granice opracowania. Pierwsza odnosi się do założenia planistycznego i wyznacza obszar przyszłego parku metropolitalnego. Skupia w sobie tereny dwóch dzielnic Gdyni: Orłowa i Małego Kacka oraz fragment Sopotu — Kamienny Potok. Druga w całości obejmuje Park Kolibkowski. Celem projektu było zaproponowanie połączenia rejonu nabrzeża Gdyni z otuliną Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK) oraz stworzenie koncepcji parku metropolitalnego.

Opracowanie poprzedzono analizami studialnymi z historii, urbanistyki, przyrody, uwarunkowań planistycznych, krajobrazowych i kulturowych miejsca. Zebrano i przestudiowano obecny oraz archiwalny zasób mapowy, zdjęcia, dokumenty i dostępne artykuły. Przeprowadzono badania społeczne obejmujące ankiety grupowe i wywiady indywidualne. Wykorzystano do tego metody procesu Design Thinking, które pozwoliły w oryginalny sposób zobrazować wyniki przeprowadzonej partycypacji. Część studialna zawiera autorskie opracowania analityczne, obrazujące wszystkie zebrane informacje oraz uzyskane dane.

Utworzona koncepcja planistyczna ukazuje przestrzenne powiązanie korespondujących ze sobą punktów dolnego i górnego tarasu Gdyni, wprowadzenie nowego układu komunikacji spajającego obszary powiązane tematycznie, wdrożenie systemu retencji dopasowanego ściśle do ukształtowania terenu oraz utworzenie korytarzy migracyjnych między wysoczyzną i niziną dla omawianego rejonu. Jako rozwiązanie szczegółowe, na terenie dolnego tarasu opracowano obszar Parku Kolibkowskiego, którego projekt zakłada rewaloryzację terenów historycznych, uczytelnienie zatartych wartości przyrodniczych oraz wprowadzenie nowych elementów zagospodarowania, stanowiących niezbędne usługi pożądane przez użytkowników.

Głos został już oddany

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE