I Nagroda w kategorii Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, rok 2020 — Michalina Hallmann, Paulina Marszał

Wyniki Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału Kraków na najlepsze magisterskie prace dyplomowe z zakresu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz Architektury Krajobrazu obronione w latach 2019-2021

I Nagroda w kategorii Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,
rok 2020

autorki
Michalina Hallmann, Paulina Marszał

praca
„Częstochowa — koncepcja aktywizacji terenów poprzemysłowych w zachodniej części miasta”

promotorzy
dr hab. Rafał Blazy, dr Urszula Nowacka-Rejzner


opinia jury

Praca doceniona za klasyczne opracowania analityczne i studialne, klarowność prezentacji zagadnień, interesujący projekt z propozycjami rozwiązań dla zaniedbanych terenów, przygotowany przez autorki z wyczuciem urbanistycznym, zaangażowaniem w objęty pracą obszar
miasta.

Praca podejmuje problematykę rewitalizacji obszarów powyrobiskowych proponując funkcje rekreacyjne dostosowane do zróżnicowanych potrzeb użytkowników, uniemożliwiając równocześnie presję zabudowy w otwarte tereny. Umiejętnie łączy nowoprojektowane
zagospodarowanie terenu z centrum miasta.

W pracy doceniono wysoki poziom rozwiązań merytorycznych i warsztatowych, szerokie opracowania analityczne i studialne.

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
INSPIRACJE