Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Generator Nowa Huta

02 kwietnia '19

W dniu 6 lutego br. odbyło się uroczyste wręcznie nagród w konkursie dla studentów III roku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Zadaniem projektowym była koncepcja architektoniczna budynku użyteczności publicznej, stanowiącego centrum aktywności lokalnej pod nazwą Generator Nowa Huta. Projekty były przygotowywane w Zakładzie Architektury Społeczno-Usługowej A24 IPA A2 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz pod honorowym patronatem Teatru Łaźnia Nowa.

[informacje od organizatorów]

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w nowohuckim Teatrze Łaźnia Nowa. Wydarzenie odbyło się z udziałem dyrektorki i scongrafki Teatru Łaźnia Nowa Małgorzaty Szydłowskiej oraz przedstawicieli Politechniki Krakowskiej — prodziekana dr. Rafała Zawiszy i prowadzących przedmiot, pod kierunkiem których studenci pracowali nad projektami: dr. hab. Magdaleny Kozień-Woźniak, dr. Pawła Żuka i Marcina Gierbienisa.

Do konkursu zgłoszonych zostało czterdzieści prac, które od stycznia 2019 roku prezentowane były w foyer Teatru Łaźnia Nowa. Prace zostały nagrodzone zarówno przez jury pod przewodnictwem dyrekcji teatru, jak również w drodze plebiscytu publiczności. Głosować mogli wszyscy zainteresowani poprzez portale społecznościowe Zakładu A24 i Teatru Łaźnia Nowa.

Przedmiotowa działka, której dotyczył projekt, znajduje się w krakowskiej dzielnicy Nowa Huta przy ul. Bulwarowej, w sąsiedztwie Zalewu Nowohuckiego. Jest to lokalizacja szczególna, gdyż oferuje dostęp do atrakcyjnych rekreacyjnie przestrzeni zielonych, bezpośrednio przy których znajdują się zabudowa mieszkaniowa oraz Teatr Łaźnia Nowa.

Generator Nowa Huta, zgodnie z założonym programem, ma pełnić funkcję niewielkiego ośrodka centrotwórczego, miejsca spotkań lokalnej społeczności wpływającego pozytywnie na integrację mieszkańców miasta i wzmacniającego więzi lokalne. Jego celem są też popularyzacja szeroko pojętej kultury i nieprofesjonalnego ruchu artystycznego oraz edukacja kulturalna społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów.

nagrody

Pierwszą nagrodę jury i pierwszą nagrodę internautów otrzymała Paulina Ociepa. Proponowany przez nią obiekt zwraca uwagę swoją oryginalną formą, która nawiązuje do fali. Organiczny kształt ma z jednej strony nawiązywać do pobliskiej wody, a z drugiej wtapiać się w istniejący zielony pejzaż. Autorce zależało na tym, aby wprowadzana zabudowa nie tylko nie zaburzała istniejącej flory, ale dodatkowo ją wzbogacała. Wprowadzenie zielonego stropodachu i wykorzystanie w konstrukcji drewna wpisało się również w modny aktualnie trend architektury zrównoważonej.

Podobnie jak w przypadku Pauliny Ociepa, również Wiktoria Kuzia została zauważona zarówno przez jury, jak i przez głosujących w plebiscycie publiczności, otrzymując drugą nagrodę jury i trzecią internautów. Ideą przewodnią jej projektu był otwarty plan. Autorka poprzez analizy starała się ograniczyć do minimum liczbę zamkniętych pomieszczeń, wyeliminowała komunikację i skomponowała układ funkcjonalny w taki sposób, aby jak najpełniej otworzyć przestrzeń obiektu dla odbiorcy. Ostatecznie projektowane pomieszczenia przybrały eliptyczne formy i zostały zamknięte wewnątrz szklanego prostopadłościennego pudełka. Tym samym granica pomiędzy tym, co na zewnątrz i wewnątrz została zatarta, a użytkownik budynku pozostał w stałym kontakcie z przyrodą. Oryginalne rozwiązanie projektu stanowi eliptyczny amfiteatr, który wprowadzono w kontekst nowohuckiego zalewu.

Trzecia nagroda jury trafiła do Julii Sierpień, której projekt wyróżnia ukrycie właściwego budynku za gęstwiną słupów. To właśnie chaotycznie rozmieszczone, inspirowane pniami drzew drewniane słupy nadają obiektowi jego tożsamość, jednocześnie tworząc wyjątkową przestrzeń pomiędzy tym, co na zewnątrz i wewnątrz. Autorka w nawiązującej do budynku formie zaproponowała również mniejszy obiekt amfiteatralny, zaprojektowany na styku z wodą.

Drugą nagrodę internautów otrzymała Kamila Nowak. Projekt wyróżnia zintegrowanie bryły budynku z otwartym na otaczającą zieleń amfiteatrem. Drewniane schody z jednej strony mogą stanowić popularne miejsce spotkań, a z drugiej prowadzą na stropodach budynku, z którego roztacza się atrakcyjny widok na zalew. Projekt zakłada wykorzystanie zrównoważonych rozwiązań — naturalnych, lokalnych materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych, energooszczędnych technologii i ekstensywnego, zielonego stropodachu.

wyróżnienia

Pierwsze wyróżnienie jury trafiło do Magdaleny Ryś, która w swoim projekcie również poszukiwała integracji budynku z naturą. Jej propozycja to obiekt o formie pochylni, której zielony stropodach może stanowić arakcyjną przestrzeń dla mieszkańców.

Użytkowy zielony stropodach, stanowiący jednocześnie przedłużenie przestrzeni rekreacyjnej, jest także główną cechą projektu Martyny Sochy, nagrodzonego drugim wyróżnieniem jury. Autorka zaproponowała ciekawy pomysł wejścia na dach poprzez prowadzoną wzdłuż elewacji rampę, która pozwala w dynamiczny sposób oglądać otaczający krajobraz. Integracja z otoczeniem widoczna jest również w kompozycji rzutu budynku. Projektowany dach przykrywa nie tylko główne funkcje obiektu, ale również dostępny z zewnątrz, drewniany amfiteatr. Poszczególne funkcje w sposób swobodny łączą się ze sobą, pozostając jednocześnie owarte na istniejącą zieleń i zalew.

Trzecie wyróżnienie jury otrzymała Paulina Dziadkowiec. Jej projekt zwraca uwagę rzeźbiarskim ukształtowaniem dachu, który w swojej formie przypomina abstrakcyjną kompozycję origami. Dzięki tak dynamicznie zakomponowanej bryle obiekt z każdej strony wygląda inaczej. Przedłużeniem jego funkcji na zewnątrz jest wysunięty w przestrzeń zalewu amfiteatr.

Konkurs stanowił kolejny przykład udanej współpracy Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej z instytucjami miejskimi. Warto bowiem przypomnieć, że w poprzednich latach studenci projektowali również nowe obiekty kultury dla Wieliczki i Hrubieszowa.

 

Ilustracje udostępnione dzięki uprzejmości Zakładu Architektury Społeczno-Usługowej A24 IPA A2
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE