Wyróżnienie (ex aequo) w kategorii Architektura i Urbanistyka — Paulina Ociepa-Inez

Wyniki konkursu Najlepszy Dyplom WA PK 2022

Wyróżnienie (ex aequo) w kategorii Architektura i Urbanistyka

autorka
Paulina Ociepa-Inez

praca
„Mediateka – obiekt kultury nad zalewem Bagry”

promotorka
dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK

opinia jury

Założenie projektowe „Mediateki” zakłada zagospodarowanie zachodniej niezagospodarowanej i zaniedbanej części zalewu Bagry. Wyróżniona praca dyplomowa zwraca uwagę nowoczesną, bardzo dynamiczną formą bryły, niejako „wyłaniającej się” z zalewu Bagry, oraz ciekawym zagospodarowaniem terenu spójnym z obiektem kubaturowym. Skala budynku mimo sporych gabarytów jest bardzo dobrze wpisana w teren. Zaproponowana funkcja obiektu umiejętnie uzupełnia wypoczynkowo – rekreacyjny charakter otaczającego terenu. Sam budynek i jego funkcja odpowiada wyzwaniom współczesnego społeczeństwa informatycznego.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE