Wyróżnienie (ex aequo) w kategorii Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne — Kamila Solak

Wyniki konkursu Dyplom Roku 2023 WA PK

Wyróżnienie (ex aequo) w kategorii Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne

autorka
Kamila Solak

praca
„Koncepcja proekologicznej transformacji śródmieścia Katowic — rzeka Rawa niebiesko-zielona oś rekreacyjna miasta”

promotorka
dr hab. Anna Franta, prof. PK

streszczenie

Celem pracy jest zbadanie współczesnych eko tendencji, jakie zachodzą w ramach przestrzeni urbanistycznych. Nabyta teoria posłużyć ma za inspirację przy pracy praktycznej, to jest: projektowaniu przestrzeni bezpośrednio na styku rzeki Rawy biegnącej przez całe
śródmieście Katowic.

Zakres części teoretycznej dotyczy przygotowania opracowania na temat perspektywy i potrzeb pieszych jako użytkowników w przestrzeni, w której żyją bądź przemieszczają się z uwzględnieniem odpowiednich parametrów wraz z przeglądem współczesnych tendencji mających na celu przywracaniu przestrzeni miasta pieszym, i sposobów, w jaki jest to wykonywane. Stąd zawarto również informacje związane z powiększaniem przestrzeni miejskich w ramach tzw. brown fields, obszarów niebieskich czy zielonych w ramach czwartej natury. Szczególną uwagę zwrócono na przypadki pełniące rolę przykładów dobrych zmian w obrębie przestrzeni rzek służących dobru użytkowników.

W części projektowej wykonano projekt urbanistyczno-architektoniczny przestrzeni na styku rzeki Rawy biegnącej przez całe śródmieście miasta Katowice. Projekt ma być praktycznym przykładem wskazującym na potencjał, jaki płynie z zagospodarowania obszarów wodnych, poprzemysłowych i pohutniczych. W ramach projektu wykonano stra tegię eko-restrukturyzacji śródmieścia Katowic wraz z koncepcją ośrodka eko-edukacji i Rawy jako zielonej osi rekreacyjnej.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE