NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Yaroslav Panasevych – „PO.MIĘDZY – UNIWERSYTET OTWARTY. Centrum edukacyjne przy parku im. Jalu Kurka w Krakowie”

06 września '23
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa magisterska
Rok obrony: 2022
Nazwa: „PO.MIĘDZY — UNIWERSYTET OTWARTY. CENTRUM EDUKACYJNE PRZY PARKU IM. JALU KURKA W KRAKOWIE”
Autor:

Yaroslav Panasevych

Uczelnia:
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Promotorka:
dr Anna Porębska

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Architektura”

Wyzwania. Projekt stawia przed sobą zadanie znalezienia odpowiedzi na pytania: w jaki sposób relacje między przestrzenią architektoniczną a człowiekiem zmieniły się pod wpływem globalnych czynników w 2022 roku? Jakie rozwiązania architektoniczne powodują ulepszenia jakości przestrzeni i adaptacje do przyszłych zmian?

Kontekst globalny. Świat, w tym Polska, staje przed wyzwaniami sytuacji kryzysowych. Tak było podczas kryzysu epidemicznego, kiedy budynki adaptowano pod nowe funkcje, mieszkańcy, a za nimi całe miasta, zmieniali tryb życia. Wielu wpadło w kryzys egzystencjalny i poczuło potrzebę wydostania się na zewnątrz. Trudno było siedzieć w zamkniętych pudełkach, nie tylko pod względem psychicznym, ale i fizycznym. Są to zachowania spowodowane biologicznym instynktem samozachowawczym. Przez ostatnie dwadzieścia, trzydzieści lat kryzys klimatyczny i inne katalizatory dość mocno wpłynęły na architekturę i coraz ważniejsze stały się proekologiczne podejście, odzyskiwanie materiału, związek ludzi i natury.

wizualizacja, widok z parku

wizualizacja, widok z parku

© Yaroslav Panasevych

Idea. Przewodnim hasłem projektu jest słowo PO.MIĘDZY. Kropka w tym wypadku to nie błąd, a metaforyczne wyodrębnienie trzeciej struktury. Projekt odkrywa na nowo hasło in between w lokalnym kontekście Krakowa, proponuje nową strategię urbanistyczną, która wzmocni więzi społeczne i zaktywizuje lokalną wspólnotę. Otworzy i uaktywni teren parku dla mieszkańców i turystów za pomocą nowego połączenia kwartału zabudowy z otoczeniem, a także adaptacji przestrzeni wewnętrznej dziedzińca do potrzeb mieszkańców, przy wsparciu nowego uniwersytetu otwartego, który także będzie pełnić funkcję centrum lokalnego.

masterplan

masterplan

© Yaroslav Panasevych

Koncepcja. Nowy uniwersytet otwarty jest częścią kampusu Politechniki Krakowskiej, ale jednocześnie udostępnia przestrzeń budynku dla lokalnej społeczności, wydarzeń publicznych, pobliskich szkół i warsztatów. Z tego powodu budynek został podzielony na strefy dostępności. Piętro -1 stanowi strefę techniczną i magazynową z ograniczoną dostępnością, parter i 1. piętro — ogólnodostępną strefę powiązaną z otoczeniem, piętro 2. i 3. — strefę pracy wspólnej i administrację, 4. i 5. piętro — strefę otwartą, która może być adaptowana do grupowej lub indywidualnej pracy. Innym ważnym elementem funkcjonalnym są dwa tarasy użytkowe z widokiem na park. Każda strefa może być adaptowana do aktualnych potrzeb i działać niezależnie.

rzuty poziomów +1 i +2

przekroje

rzuty poziomów +1 i +2 i przekroje

© Yaroslav Panasevych

W najbliższej przyszłości nie będziemy dzielić budynków na proekologiczne i pasywne, bo każdy nowoprojektowany budynek będzie musiał uwzględniać rozwiązania, które pozwolą mu być obiektem pasywnym, ze zminimalizowanym śladem węglowym. Dlatego w projekcie zastosowano maksymalnie efektywne rozwiązania, które pozwalają pozyskiwać energię i niemal w pełni zapewnić zapotrzebowanie budynku na wodę, energię, wentylację i ogrzewanie; jedynie zapotrzebowanie na prąd częściowo będzie zaspokajane z sieci miejskiej. W budynku zastosowano konstrukcję z drewna klejonego, paneli CLT oraz elewacje z drewna recyklingowego, co pozwala zmniejszyć ślad węglowy obiektu. W wykończeniu elementów komunikacji pionowej, szachtowych i pomieszczeń technicznych wykorzystano cegłę recyklingową pochodzącą z okolicy.

schemat konstrukcyjny

rozwiązania proekologiczne

schemat konstrukcyjny i rozwiązania proekologiczne

© Yaroslav Panasevych

Motto. Teraz musimy być bardziej aktywni i odważni. Świat się dusi od betonowych pudełek. Ważne jest wyjście z „pudła”, poza tradycyjny podział przestrzeni publicznej i prywatnej. Swobodne poruszanie się między wnętrzem a zewnętrzem. Budując bazę przestrzeni pośredniej i adaptując już istniejącą strukturę z wykorzystaniem naturalnych materiałów, poprawimy jakość życia, zbudujemy silniejsze więzi społeczne i pokonamy dominację pudeł.

wizualizacja

wizualizacja

© Yaroslav Panasevych

 
Yaroslav Panasevych

Ilustracje: © Autor

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE