Wyróżnienie (ex aequo) w kategoriach: Konserwacja Zabytków, Odnawialne Źródła Energii — Gabriela Ziaja

Wyniki konkursu Dyplom Roku 2023 WA PK

Wyróżnienie (ex aequo) w kategoriach:
Konserwacja Zabytków, Odnawialne Źródła Energii

autorka
Gabriela Ziaja

praca
„Loret. Projekt eremickiego zespołu klasztornego wraz z rewaloryzacją i przywróceniem pierwotnej funkcji kościoła p.w. Matki Bożej Loretańskiej w Chodlu” 

promotorka
dr Elżbieta Waszczyszyn, prof. PK

streszczenie

Pretekstem dla tematu niniejszej pracy dyplomowej były ruiny kościoła pojezuickiego p.w. Matki Bożej Loretańskiej w Chodlu, ulokowane na wyspie w malowniczym krajobrazie wśród stawów i lasów. Odcięcie od świata przez naturę oraz warunki prawne, czyli utworzony w tym miejscu obszar chronionego krajobrazu stały się inspiracją dla stworzenia miejsca przeznaczonego dla wyjątkowej grupy społecznej jaką są zakonnicy- eremici ze zgromadzenia kamedułów. Będą oni funkcjonowali wśród nisko intensywnej, rozproszonej, ekologicznej zabudowy wpisującej się w kontekst. Klasztor położony na uboczu, wśród natury ma stanowić doskonałe miejsce ucieczki dla tych którzy tego potrzebują. Aby jednak nie odbierać zupełnie światu tego miejsca dodatkowo zostanie utworzona strefa dla osób świeckich potrzebujących odnowy duchowej, udostępniony zostanie również kościół stanowiący znak czasów i będący pamiątką po znakomitych czasach miejscowości, ponadto przywrócona mu funkcja sakralna, będzie stanowić pretekst dla pielgrzymek do tego miejsca- kościół ten to do dnia dzisiejszego bardzo ważne miejsce dla mieszkańców zarówno Chodla jak i okolicznych miejscowości. Osada Loret ma nawiązywać do nazwy dawnej miejscowości założonej przed wiekami przez zgromadzenie jezuitów. Wprowadzona funkcja ma za zadanie nie naruszyć naturalnego krajobrazu, nie zadeptać go, ale jednak zaopiekować się nim i znaleźć użytkowników, którzy najpełniej ją wykorzystają. Istotną kwestią dla całego założenia był również zrównoważony rozwój, ekologia i zrównoważone budownictwo. Zasady te wypełniają się w takich elementach jak zrównoważone gospodarstwo wytwarzające własną żywność, ekologiczna konstrukcja i wykończenie budynków czy też odnawialne źródła energii takie jak energia słoneczna generowana na farmie fotowoltaicznej. Założenie jest otoczone także zbiornikami retencyjnymi w postaci stawów i zaprojektowanego dodatkowo zbiornika pod częścią utwardzoną przy klasztorze. Projekt zespołu klasztornego i adaptacji poprzedziły zakrojone na szeroką skalę badania nad współczesną i dawną architekturą monastyczną. Loret jest jednym z kroków do odnowienia życia duchowego i stworzenia przyjaznego miejsca do oddania się wierze dla tych, którzy naprawdę tego potrzebują.
Realizowana idea wprowadzenia pomiędzy stawami zespołu budynków klasztornych wynika z bezwzględnego szacunku do natury i stanowi jej kontynuację. Zewnętrzni odbiorcy ukształtowanej w ten sposób przestrzeni mogą nawet nie zauważyć, że wśród stawów, łąk i lasów wykonano architektoniczną ingerencję.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE