Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Znamy zwyciężczynie nagrody publiczności w konkursie „Dyplom Roku 2023 WA PK”

06 lutego '24

W grudniu 2023 roku Politechnika Krakowska oficjalnie przyznała nagrody studentom w ramach konkursu „Dyplom Roku”. Pod koniec miesiąca na stronie Architektura & Biznes rozpoczęło się głosowanie na nagrodę publiczności. Którą pracę wybrali internauci?

Nagroda „Dyplom Roku” przyznawana jest w kategoriach: Architektura i Urbanistyka, Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne, Konserwacja Zabytków, Architektura Krajobrazu i Nagroda Specjalna – Odnawialne Źródła Energii. Wyniki konkursu na Dyplom Roku 2023 WA PK można zobaczyć na portalu Architektura&Biznes.

Jednocześnie od 28 grudnia do 4 lutego odbywało się głosowanie na Nagrodę Publiczności. W plebiscycie biorą udział 22 projekty, które dostały się do finału konkursu. Wszystkie nominowane prace można oglądać na naszej stronie — Wybierz Nagrodę Publiczności w konkursie „Dyplom Roku 2023 WA PK”.

praca autorki otrzymała 659 głosów, co stanowiło odsetek 33% wszystkich oddanych głosów

praca autorki otrzymała 659 głosów, co stanowiło odsetek 33% wszystkich oddanych głosów

© Klaudia Rożek

nagrodzona praca dyplomowa

Najwięcej głosów otrzymała praca magisterska Klaudii Rożek „Ciężkowice. Nie-skamieniałe miasto” powstała w Katedrze Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego. Promotorem pracy był dr Piotr Langer. Praca autorki otrzymała 659 głosów, co stanowiło odsetek 33% wszystkich oddanych głosów.

praca Klaudii Rożek powstała w Katedrze Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego

praca Klaudii Rożek powstała w Katedrze Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego

© Klaudia Rożek

Koncepcja stworzona przez studentkę opiera się o zagospodarowanie terenu dawnego zespołu dworskiego na ośrodek muzyki, a także połączenia go w odpowiedni sposób z najbliższym otoczeniem. Autorka skupiła się na atutach niewielkiego miasta Ciężkowice i jego okolicy położonej w dolinie rzeki biała w województwie małopolskim, wskazując na inne walory miejsca niż rezerwat „Skamieniałe miasto”. Koncepcja starała się podkreślić atuty urbanistyczne, przyrodnicze i kulturowe małych miejscowości przez stworzenie infrastruktury pod rozwój turystyki muzycznej. Ciężkowice wraz z najbliższym otoczeniem były kolebką wybitnych polskich kompozytorów takich jak Ignacy Paderewski czy Krzysztof Penderecki.

promotorem pracy był dr Piotr Langer

promotorem pracy był dr Piotr Langer

© Klaudia Rożek

Projekt zakładał wykorzystanie zabytkowych budynków i połączenie ich z nowoczesną infrastrukturą koncertową, jak i małą architekturą mogą wzmocnić zachowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Koncepcja zakłada również rozszerzenie parku zdrojowego, uregulowanie koryta rzeki Białej oraz zagospodarowanie jej na cele rekreacyjne, jak i kulturowe. Koncepcja odwołuje się więc do kilku czynników — kulturowego, rekreacyjnego i przyrodniczego, starając się pokazać oblicze inne niż do tej pory.

autorka skupiła się na atutach niewielkiego miasta Ciężkowice i jego okolicy położonego w dolinie rzeki biała w województwie małopolskim

autorka skupiła się na atutach niewielkiego miasta Ciężkowice i jego okolicy położonego w dolinie rzeki biała w województwie małopolskim

© Klaudia Rożek

koncepcja starała się podkreślić atuty urbanistyczne, przyrodnicze i kulturowe

koncepcja starała się podkreślić atuty urbanistyczne, przyrodnicze i kulturowe

© Klaudia Rożek

Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE