Wyróżnienie (ex aequo) w kategorii Architektura i Urbanistyka — Michał Kiercz

Wyniki konkursu Dyplom Roku 2023 WA PK

Wyróżnienie (ex aequo) w kategorii Architektura i Urbanistyka

autor
Michał Kiercz

praca
„Rewitalizacja dziedzictwa architektury lat 70-tych XX w. – adaptacja budynków typu Lipsk w Dąbrowie Górniczej na mieszkania niskobudżetowe” 

promotorka
dr hab. Jolanta Sroczyńska, prof. PK

streszczenie

Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest projekt modernizacji technologicznej budynków typu Lipsk w Dąbrowie Górniczej na przykładzie kompleksu hoteli robotniczych dla pracowników Huty Katowice oraz ich adaptacja na mieszkania niskobudżetowa. Celem pracy jest propozycja wypracowania spójnej metodologii ochrony dziedzictwa architektonicznego lat 70-tych XX w. oraz przedstawienie nowego scenariusza na powtórne wykorzystanie obiektów typu Lipsk, poruszając tym samym dyskusję w tematyce dostępności mieszkań o charakterze nierynkowym.

Prezentowana praca stara się przedstawić nowe formy typologii zamieszkania, dostosowane do warunków tkanki istniejącej, a tym samym zaproponować współczesną aktualizację systemu budynków typu Lipsk, których oryginalny projekt opracowany został z początkiem lat 70- tych w Lipskim Kombinacie Lekkiego Budownictwa Metalowego- VEB Metalleichtbaukombinat w Niemieckiej Republice Demokratycznej.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE