Wyróżnienie (ex aequo) w kategorii Architektura i Urbanistyka — Kacper Wiewióra

Wyniki konkursu Dyplom Roku 2023 WA PK

Wyróżnienie (ex aequo) w kategorii Architektura i Urbanistyka

autor
Kacper Wiewóra

praca
„Hub gamingowo-technologiczny NIKISZ KWK Wieczorek. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rewitalizacji terenu zamkniętej kopalni węgla kamiennego w Katowicach” 

promotor
dr Julian Franta

streszczenie

Tematem pracy dyplomowej jest projekt urbanistyczno-architektoniczny budynku użyteczności publicznej oraz rewitalizacji terenu byłej kopalni węgla kamiennego „KWK Wieczorek” w Katowicach. Projekt przewiduje transformację terenu zamkniętej kopalni węgla oraz zakłada stworzenie centrum gamingowo-technologicznego zintegrowanego z przystankiem kolejowym. Projekt jest także próbą odpowiedzi na wyzwania, jakie stają przed dzisiejszą architekturą. Powiększająca się ilość zamykanych zakładów przemysłu ciężkiego oraz odejście od gospodarki opartej na przemyśle ciężkim, stawia pytania, w jaki sposób radzić sobie z opuszczaną zabudową fabryczną, kopalnianą i zakładową oraz terenami pobliskimi. Miasta posiadają dzisiaj bardzo często ogromne tereny niedziałających już zakładów przemysłowych, inwestowanie i transformacja tych terenów może przynieść duże korzyści i tchnąć w zapomniane miejsca nowe życie.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE