Wyróżnienie (ex aequo) w kategorii Architektura Krajobrazu — Patrycja Kowalska

Wyniki konkursu Dyplom Roku 2023 WA PK

Wyróżnienie (ex aequo) w kategorii Architektura Krajobrazu

autorka
Patrycja Kowalska

praca
„Park Muchowiecki — projekt Parku Leśnego w Katowicach wraz z planem zielonej infrastruktury w południowej części miasta”

promotorka
dr hab. Anna Staniewska

streszczenie

Praca dyplomowa magisterska w części teoretycznej dotyczy analizy kwestii dostępności wysokojakościowych terenów zieleni we współczesnych miastach, a także związanych z nimi zagadnień komunikacji oraz obecności lasów miejskich. Celem rozważań jest wysunięcie wniosków oraz wdrożenie ich w postaci przestrzennych rozwiązań planistycznych oraz architektonicznych na konkretnym przykładzie.
W części projektowej zaprezentowano koncepcję parku leśnego w Katowicach Muchowcu jako elementu zielonej infrastruktury miasta. Przedstawiona teza zakłada podejście integralne, umożliwiające łączenie rozwiązań mogących systemowo wpływać na zmiany w zakresie analizowanego problemu. Dotyczy to przede wszystkim tworzenia sieci połączeń (komunikacyjnych oraz zielonych), jak i ogólne zespolenie przestrzeni w celu poprawy warunków związanych z transportem, dostępnością, przebiegiem zielonych korytarzy oraz unifikacją całej przestrzeni. Metodologia badań opiera się na analizie literatury, artykułów naukowych oraz studium przypadku. Opracowanie skupia się na terenie dzielnicy Muchowiec w Katowicach, dla którego przeprowadzono szereg analiz urbanistycznych, komunikacyjnych, przyrodniczych czy funkcjonalnych. Na ich podstawie wysuniętych wniosków i wytycznych zaproponowano koncepcję projektową uwzględniającą ideę zrównoważonego transportu oraz rozwiązania błękitno- zielonej infrastruktury.

Projekt zakłada stworzenie kompleksu leśno-parkowego stanowiącego punkt węzłowy dla systemu przyrodniczego miasta, jednocześnie zwiększającego jego dostępność poprzez poprawę systemu transportu rowerowego na południu Katowic. Główne założenia projektu to zwiększenie funkcji społecznej lasu, wprowadzenie nowych funkcji, udostępnienie oraz poprawa skomunikowania całego obszaru projektowanego.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE