Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Klaudia Płachetko – „Muzeum Wulkanu Fagradalsfjall na Islandii”

16 lutego '24
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa inżynierska
Rok obrony: 2023
Nazwa: „MUZEUM WULKANU FAGRADALSFJALL NA ISLANDII”
Autorka:

Klaudia Płachetko

Uczelnia:
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Promotor:
prof. Jan Słyk

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Architektura”

Przedmiotem opracowania jest Muzeum Wulkanu Fagradalsfjall na Islandii z przynależącym budynkiem gospodarczym, wraz z podstawowymi elementami infrastruktury komunikacyjnej. Muzeum znajduje się na prywatnej działce objętej ochroną dziedzictwa przyrodniczego w pobliżu wzgórza Fagradalsfjall w południowo-zachodniej Islandii.

plan zagospodarowania terenu

plan zagospodarowania terenu

© Klaudia Płachetko

Autorka mieszkając przez pewien czas na Islandii, zauważyła brak odpowiedniej infrastruktury w nowopowstałej atrakcji turystycznej (współcześnie pierwszy raz do erupcji w tym regionie doszło w 2021 roku). Muzeum, leżące na styku dwóch światów, pozwala na przygotowanie się użytkownika na spotkanie z żywiołem. Na lokalizację projektu wybrano fragment istniejącej ścieżki turystycznej, a dokładniej miejsce jej zetknięcia z zastygniętą lawą, mniej więcej 2 kilometry od parkingu zorganizowanego przez lokalne władze w czasie erupcji.

rzut parteru

rzut parteru

© Klaudia Płachetko

Podstawowym celem opracowania projektu było zapewnienie odpowiedniego miejsca na przeżycie emocji, które mogą towarzyszyć przebywaniu w tak niezwykłym krajobrazie, przygotowanie użytkownika muzeum na ten wyjątkowy moment przez zapewnienie odpowiednich „narzędzi” — edukacyjnych ścieżek zwiedzania. Obiekt zaplanowano tak, aby formą komponował się z otaczającym krajobrazem, możliwie minimalnie w niego ingerując, przy jednoczesnym wzmocnieniu charakteru miejsca, które ma ułatwić przygotowanie na spotkanie z żywiołem.

Cel osiągnięto poprzez dogłębną analizę terenu. Obiekt osadzono na istniejącym już szlaku pieszym, w miejscu jego styku z polem lawowym. Dzięki temu maksymalnie wykorzystano istniejącą już infrastrukturę (ścieżki i parkingi) oraz uwzględniono emocjonalny aspekt przyrodniczy.

przekrój

przekrój

przekroje

© Klaudia Płachetko

W projekcie wykorzystuje się zastane szlaki, jak najmniej w nie ingerując, ponieważ samo ich stworzenie w 2021 i 2022 roku było już dość dużym oddziaływaniem na krajobraz. Architektura obiektu zakłada spełnienie funkcji komunikacyjnych dla osób korzystających z muzeum oraz dla tych, którzy z tego rezygnują. Szlak „A” rozdzielono na 100 metrów przed muzeum (od strony parkingu), tak aby skręcając w lewo, turysta mógł skierować się do wnętrza muzeum, a w prawo wejść wyżej — na dach obiektu i stamtąd przejść na drugą stronę, gdzie ścieżki łączą się ponownie.

W projekcie postawiono na indywidualizm przeżyć, które zapewniono dzięki ograniczonemu przepływowi turystów. Obiekt umożliwia korzystanie z jednej ścieżki zwiedzania jednej grupie liczącej maksymalnie dziesięć osób. Dzięki temu miejsce zyskuje na kameralności, a użytkownicy mają przestrzeń na wyrażanie swoich emocji.

Muzeum Wulkanu Fagradalsfjall na Islandii

Muzeum Wulkanu Fagradalsfjall na Islandii

© Klaudia Płachetko

Poza podstawową funkcją wystawienniczo-edukującą obiekt przewiduje miejsce na odpoczynek i wyciszenie. W centrum układu zaprojektowano bowiem wewnętrzny dziedziniec o obłym kształtce, którego celem jest wprowadzenie użytkownika w stan wyciszenia. Przed wejściem na dziedziniec zwiedzający mogą odpocząć w jadalni zaopatrzonej w automaty z przekąskami.

elewacja

elewacja

© Klaudia Płachetko

Również konstrukcję budynku zaprojektowano z myślą o minimalnej ingerencji w środowisko naturalne. Kluczowe elementy są prefabrykowane, wykonane poza miejscem budowy. Konstrukcja szkieletowa stalowa oraz brak tradycyjnego, betonowego fundamentowania umożliwiają demontaż całej budowli, gdy ta przestanie pełnić swoje funkcje, pozostawiając przy tym zastany krajobraz w możliwie nienaruszonym stanie.

widoki z wnętrza muzeum

widoki z wnętrza muzeum

© Klaudia Płachetko

Poza podstawową funkcją w projekcie wprowadzono oddzielny budynek gospodarczy, nieprzylegający do głównej bryły. Obiekt wyznacza granicę niewielkiego płaskiego placu pozwalającego na gromadzenie się turystów przed głównym wejściem. Dodatkowo, przez wysunięty dach, nakreśla miejsce parkingowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

 
Klaudia PŁACHETKO

Ilustracje: © Autorka

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE