II Nagroda — NM architekci Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szczpocińska, Jerzy Grochulski

Konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie

II Nagroda
25 000 zł

autorzy
NM architekci Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szczpocińska, Jerzy Grochulski
zespół projektowy: Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szpocińska, Jerzy Grochulski, Ewelina Czerwińska


opinia jury

W projekcie części studialnej uwagę zwraca właściwe wpisanie różnych funkcji sportowo-rekreacyjnych, wypoczynkowych i edukacyjnych w otaczający krajobraz, z czytelnym wyodrębnieniem strefy wzajemnie powiązanych ze sobą terenowych urządzeń sportowych. W części realizacyjnej – podkreślona i interesująco zorganizowana strefa wejścia do budynku. Sam obiekt trafnie definiuje znaczenie i styl nowego budynku sportowego w Piasecznie, jakkolwiek jego skala budzi wątpliwości. Skromność i prostota użytych materiałów i formy, użycie drewna jako materiału wykończeniowego elewacji i wnętrz daje w efekcie budynek przychylny dla użytkowników, przyjemny w odbiorze i zachęcający do relaksu, ale także aktywnego spędzania czasu. Zaproponowane rozwiązania pozwalają oczekiwać pięknej gry światła we wnętrzach o zróżnicowanej wysokości, dostosowanej do różnego programu funkcjonalnego. Wątpliwości budzi brak możliwości niezależnego korzystania ze strefy saun, długie do niej dojście i krzyżowanie się ruchów. Na trybunach nie zapewniono widoczności na całą nieckę główną basenu sportowego

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
INSPIRACJE