II Nagroda (Ex aequo) — Gdak Studio Ewelina Gdak

Konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na upamiętnienie Orląt Lwowskich

II Nagroda (Ex aequo)

10 000 złotych

Autorka

Ewelina Gdak (Gdak Studio)


Uzasadnienie Jury

Jury postanowiło przyznać pierwszą nagrodę projektowi oznaczonemu numerem 2. za stworzenie formy przestrzennej w dobitny sposób uświadamiającej nam fakt spowodowanego decyzją podjętą przez najmłodszych obywateli miasta wobec historycznego momentu zwrotnego, wyrwania lwowskich bohaterów z przynależnego im beztroskiego dzieciństwa, konieczności porzucenia nauki i bezpowrotnego przejścia w dorosłość. Wierzymy, że obecność tego pomnika w przestrzeni miejskiej Krakowa będzie dla nas wszystkich pouczającą lekcją historii o, jakże aktualnej, konieczności poświęceń dla ojczyzny, społeczeństwa i bliskich.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE