II Nagroda — JEMS ARCHITEKCI

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec”

II Nagroda
20 000 zł

autorzy
JEMS ARCHITEKCI


opinia jury

Nagrodę przyznano za wysoką kulturę warsztatu projektowego przekładającą się bezpośrednio na jakość architektury. Budynek kreuje zwarty blok zabudowy w jednoznaczny sposób wyznaczając pierzeję planowanego w przyszłości placu. Umiejętnie wykorzystano istniejącą topografię terenu wynosząc ogólnodostępną przestrzeń wejściową budynku na poziom publicznego placu i posadawiając ją na podium mieszczącym łatwo obsługiwane funkcje techniczne. Stworzony wewnątrz kwartału dziedziniec stanowi początek sekwencji kaskadowo na siebie nałożonych, półotwartych przestrzeni wewnątrz budynku. Zlokalizowane na kolejnych kondygnacjach użytkowych wielofunkcyjne obszary integrują wokół siebie mieszkańców poszczególnych pięter jak i łączą je ze sobą, stanowiąc pretekst dla bujnego życia akademickiego.

Walorem pracy jest adekwatny do potrzeb młodego użytkownika, nieformalny charakter mieszkań studenckich osiągnięty dzięki lokalizacji miejsc do spania na podestach podokiennych. Integralną częścią koncepcji wnętrz jest sposób opracowania detalu fasad, choć zastosowane tu rozwiązania jednocześnie podnoszą atrakcyjność mieszkań jak i komplikują nadmiernie realizację budynku.

Proponowana architektura to ciekawa współczesna interpretacja modernistycznej maszyny do mieszkania dedykowanej życiu akademickiemu i dostosowanej do specyficznych warunków z nim związanym, jednak roztoczona w projekcie wizja idealnego akademika nie odnosi się wystarczająco do realnych potrzeb i możliwości finansowych publicznego inwestora.

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE