II Nagroda — Janowicz Architekci

Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy i adaptacji budynków Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w ramach rozwoju i integracji kampusu przy ul. Akademickiej w Łomży

II Nagroda
10 000 zł

autorzy
Janowicz Architekci


opinia jury

Nagrodę przyznano za konsekwentne ujęcie formy obiektu łącznika przy zrównoważonym zachowaniu modernistycznej spójności z istniejącą zabudową kampusu. Na uznanie zasługuje fakt przejrzystych rozwiązań funkcjonalnych. Dodatkowym walorem nagrodzonej pracy jest stworzenie dużego zewnętrznego placu rekreacyjnego wzbogacającego różnorodność funkcji przestrzennych.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE