II Nagroda — Jakub Botwina, Stanisław Botwina, Elżbieta Myjak-Sokolowska, Michał Szaruga

Konkurs realizacyjny na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie w Warszawie

II Nagroda
40 000 zł

autorzy
Jakub Botwina, Stanisław Botwina, Elżbieta Myjak-Sokolowska, Michał Szaruga


opinia jury

Praca proponuje czytelną strukturę przestrzenną, podział na strefy funkcjonalne oraz artykulację wnętrz parkowych opartych o klasyczne zasady kształtowania układu parkowego. Zaprojektowany układ wodny tworzy spójną kompozycyjną i przyrodniczą całość. Układ ciągów pieszych i rowerowych cechuje czytelność i prostota rozwiązania. Zastrzeżenia budzą proponowane rozwiązania architektoniczne i detalu parkowego oraz rozwiązanie stref wejściowych do parku.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE