II Nagroda — Jakub Botwina, Stanisław Botwina, Elżbieta Myjak-Sokolowska, Michał Szaruga

Konkurs realizacyjny na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie w Warszawie

II Nagroda
40 000 zł

autorzy
Jakub Botwina, Stanisław Botwina, Elżbieta Myjak-Sokolowska, Michał Szaruga


opinia jury

Praca proponuje czytelną strukturę przestrzenną, podział na strefy funkcjonalne oraz artykulację wnętrz parkowych opartych o klasyczne zasady kształtowania układu parkowego. Zaprojektowany układ wodny tworzy spójną kompozycyjną i przyrodniczą całość. Układ ciągów pieszych i rowerowych cechuje czytelność i prostota rozwiązania. Zastrzeżenia budzą proponowane rozwiązania architektoniczne i detalu parkowego oraz rozwiązanie stref wejściowych do parku.

Głos został już oddany

Be a Gamechanger With QuadCore® by Kingspan
Seria Austin – klamki do drzwi wewnątrzlokalowych
Seria Austin – klamki do drzwi wewnątrzlokalowych
IC Project – narzędzie stworzone dla biura architektonicznego
IC Project – narzędzie stworzone dla biura architektonicznego
Nowoczesne Biurowce – Trendy
Nowoczesne Biurowce – Trendy