II Nagroda — Wojciech Motyka, Michał Wasielewski

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu osiedla Celina Południe we Wrocławiu

I Nagroda
7 000 zł

autorzy
Wojciech Motyka, Michał Wasielewski


opinia jury

Za stworzenie jednorodnych i czytelnych ram urbanistycznych oraz nowych zasad kształtowania przestrzeni o nowe obiekty o dobrej skali, proporcjach i detalu. Na szczególną uwagę zasługuje połączenie obu brzegów ulicy Gajowickiej przestrzenią publiczną łączącą dwa sąsiadujące osiedla i kreującą nową jakość dla obszaru zwanego „sercem Celiny”. Czytelne podziały wnętrza zabudowy mieszkaniowej porządkujące wyraźnie przeskalowane fragmenty przestrzeni pozwalają na dopracowanie detalu oraz dopracowanie przyszłych aktywności adresowane dla poszczególnych grup użytkowników. Mankamentem rozwiązania jest formalne przekroczenie granic opracowania, które jednak nie naruszają terenów sąsiednich i nie ingerują w szerszy kontekst urbanistyczny, a pozwalają na pełniejsze zdefiniowanie obszaru opracowania.

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
INSPIRACJE