II Nagroda — M.O.C. Architekci

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „ Budowa centrum sportu i rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na kampusie Ochota"

II Nagroda

55 000 zł brutto 

Pracownia

M.O.C. Architekci

Skład zespołu autorskiego

Ewa Janik, Błażej Janik, Małgorzata Karolak-Góra, Klaudia Kwaśny, Karolina Supron, Wojciech Wilczek,  Paweł Niedzielski


Uzasadnienie Jury:

Drugą nagrodę przyznano za propozycję eleganckiej i zwartej formy obiektu, która nawiązuje architektoniczny dialog z obiektem Wydziału Geologii UW projektu Romualda Gutta. Atrakcyjny hol wejściowy w sposób właściwy integruje strefy użytkowe obiektu. Uznanie budzi próba ulokowania dużej części ogólnodostępnych funkcji na parterze budynku oraz dobra dostępność hali sportowej na poziomie pierwszym.

Wątpliwości sądu konkursowego wzbudziły relacje urbanistyczne obiektu oraz szczegółowe rozwiązania funkcjonalne. Dopracowania wymagają także rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjnie-materiałowe hali basenowej i głównej hali sportowej.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE