II Nagroda w kategorii „Dyplomy magisterskie” — Klaudia Trębska (Politechnika Wrocławska)

Wyniki V edycji konkursu studenckiego „Dyplom z Archicadem”

II Nagroda w kategorii „Dyplomy magisterskie”

4 000 zł i programy Archicad START EDITION i Artlantis

autorka
Klaudia Trębska

uczelnia
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

temat pracy
Tjukula Jukurrpa. Ośrodek Rehabilitacyjny dla koali australijskich na Górze Tamborine, Queensland

promotor
dr Marek Lamber


opinia jury

Nagrodę przyznano za odważną, precyzyjną dyspozycję przestrzenną i funkcjonalną. Projekt tymczasowego habitatu dla koali jest próbą pogodzenia paradoksów. Z jednej strony mocna forma budynku w kształcie pierścienia, z drugiej forma utopiona w zieleni i dostosowana do terenu tak, by nie dominować a współpracować z otoczeniem. Z jednej strony budynek sam w sobie stanowi ingerencję w przyrodę, z drugiej powstał jednak po to, by ratować ofiary ingerencji człowieka w przyrodę. Z jednej strony budynek wygradza fragment lasu i zabiera coś z przyrody, ale robi to po to, by coś przyrodzie zwrócić. Wielofunkcyjny program użytkowy oraz forma zabudowy sprawiają, że całość tworzy spójny i podporządkowany projekt naprawy relacji człowiek — przyroda — obiekt.
Projekt cechuje dojrzałość w podejmowaniu decyzji projektowych, a także ciekawe rozwiązania architektoniczne.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE