Klaudia Trębska

Absolwentka studiów I i II stopnia Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jej pracę inżynierską wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Marka Lambera wyróżniono w międzynarodowym konkursie architektonicznym „Wellington Oriental Bay Pavilion Competition” oraz nagrodzono 1. miejscem w konkursie Inżynierski Dyplom Roku SARP O/Wrocław. Laureatka III nagrody w konkursie na najlepszego absolwenta studiów I stopnia Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2018/2019. Praca magisterska pt. „Tjukula Jukurrpa. Ośrodek rehabilitacyjny dla koali australijskich na Górze Tamborine, Queensland”, której promotorem był również dr inż. arch. Marek Lamber, otrzymała I nagrodę w wydziałowym konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Uczestniczka wielu konkursów architektonicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich pracowniach realizujących projekty na rynku polskim oraz międzynarodowym.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE