II Nagroda w kategorii Profesjonalnej — Marzena Radkiewicz-Metko, Przemysław Metko

Konkurs „Twój dom – dialog z tradycją”, województwo podlaskie

II Nagroda w kategorii Profesjonalnej
15 000 zł

autorzy
Marzena RadkiewiczMetko, Przemysław Metko


opinia jury

za klarowne rozwiązanie planu domu zorganizowanego wokół trzonu kominowego, który wpływa na jednorodność formy architektonicznej i utrzymanie jej we właściwej skali. W ocenie sądu prezentowana koncepcja koresponduje z otoczeniem i w umiejętny sposób czerpie z tradycji architektury województwa podlaskiego. Jednocześnie dzięki swoim uniwersalnym rozwiązaniom z powodzeniem projekt może być zastosowany we wszystkich częściach regionu bez szkody dla jego krajobrazu kulturowego.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE