III Nagroda — Jan Suszczyński, Roksana Poskrop i Mikołaj Wiśniewski

Wyniki konkursu studenckiego na koncepcję zagospodarowania fragmentu doliny Wierzbaka pomiędzy osiedlami Bonin i Winiary w Poznaniu

III Nagroda
1 tys. zł brutto

laureaci
Jan Suszczyński, Roksana Poskrop i Mikołaj Wiśniewski

praca

uczelnia
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prowadzący


opinia jury

Pracę nagrodzono przede wszystkim za dobrze przygotowana część opisową pracy konkursowej – zarówno w sferze analiz przestrzennych, inwentaryzacji jak i przeprowadzonych bilansów. Opracowana część graficzna nie jest dopracowana z ww. opisem, co powoduje nieczytelność proponowanych stref oraz powiązań z osiedlami Winiary i Bonin.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE