III Nagroda (ex aequo) — Jan Heymer, Wacław Marat

Wyniki konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego „Promenady Nadmorskiej” w Ustce

III Nagroda (ex aequo)
10 000 zł

autorzy
Jan Heymer, Wacław Marat

opinia jury

III Nagrodę równorzędna przyznano za propozycję uporządkowania promenady nadmorskiej przy zachowaniu skali przyjaznej jej użytkownikom.


fragment opisu autorskiego

Uznaliśmy, że największym wyzwaniem projektowym jest pogodzenie naturalnego i miejskiego charakteru tego miejsca i odpowiednie stopniowanie rozwiązań przestrzennych w obu wspomnianych na wstępie kierunkach — wzdłuż i prostopadle do wydmy. W związku z tym, jako główny kierunek deptaka przyjęliśmy oś dzisiejszego górnego traktu i zachowaliśmy na odcinku od placu górnego do wejścia nr 6 jego minimalną szerokość 8 metrów.
Obszar placu dolnego i styku ze skwerem pozostaje w zasadzie nienaruszony ze względu na wielofunkcyjność tej przestrzeni i możliwość organizacji większych imprez. Największą interwencją jest tu nowa lokalizacja dużej fontanny w posadzce dolnego placu, którą zaplanowaliśmy na przecięciu głównej osi deptaka i osi wejścia do Kuthausu.

Głos został już oddany

Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE