III Nagroda — Stelmach Partnerzy Biuro Architektoniczne

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla Fazy A i Fazy B inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4”

III Nagroda
20 000 zł

autorzy
Stelmach Partnerzy Biuro Architektoniczne
zespół projektowy: Bolesław Stelmach, Marek Zarzeczny, Rafał Szmigielski, Zbigniew Wypych


opinia jury

Nagrodę przyznano za daleko idącą konsekwencję, kunszt i umiar przy próbie materializacji nadrzędnej idei: „kultura-natura”. Lapidarna w formie bryła, trafnie rozdysponowuje bogaty i skomplikowany program funkcjonalny obiektu, tworząc frapującą, miejską tektonikę. Jednocześnie wciągając do gry funkcjonujący na działce biotop, tworzy konglomerat nieoczywistych przestrzeni dających potencjał do adaptacji do rozmaitych dydaktycznych i naukowych scenariuszy. Uznanie sądu konkursowego wzbudziły proste, lecz skuteczne rozwiązania funkcjonalne wprowadzające różnorodne przestrzenie w obrębie projektowanej kubatury, tworzące wewnętrzy mikrokosmos zdarzeń i relacji. Projekt, pomimo odważnej formy, z dużym poszanowaniem odnosi się do charakterystycznej topografii ulicy Mariensztat i okolic. Na uwagę zasługuje trafne krajobrazowo i uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie integrujące zastaną zieleń w ramach półpublicznych wnętrz. Rozegranie brył minimalizuje wpływ dużej kubatury w zetknięciu z otwartym krajobrazem i pozwala budować właściwą sylwetę obserwowaną z prawego brzegu Wisły. Zaproponowane wnętrze i zewnętrze budynku stanowią komplementarną całość, układ ten jednak wydaje się dość sztywny i zamknięty na możliwości ewolucji w czasie.

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
INSPIRACJE