III Nagroda — Karolina Barbara Jabłońska, promotorzy: dr Piotr Trębacz, Witold Orzechowski

Wyniki ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace dyplomowe „Drewno w Architekturze”, edycja 2021

III Nagroda
4 tys. zł i 2 tys. zł dla promotorów

autorka
Karolina Barbara Jabłońska

tytuł
„Równowaga pomiędzy współczesną technologią, a tradycyjnymi technikami budowania.
Projekt schroniska górskiego w Bieszczadach”

uczelnia
Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

promotorzy
dr Piotr Trębacz, Witold Orzechowski


opinia jury

Nagrodę przyznano za poetycką próbę architektonicznej podróży w czasie. Podróży do korzeni opartych na tradycyjnych narzędziach warsztatu zawodowego architekta, kreując tym samym szacunek dla wielowiekowego dziedzictwa i szacunku dla przestrzeni, przy równoległym zachowaniu standardów wymaganych od współcześnie projektowanych obiektów.
Autorka, wydaje się trafnie, i z dużą pokorą wyprowadza w pracy wnioski z obszernych badań związanych z tradycyjnym budownictwem drewnianym i próby znalezienia, jak sama stwierdza: bezpiecznych rozwiązań w dziedzinie architektury zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska.
Zaproponowany rezultat pracy buduje niemal magiczny, piękny artystycznie klimat jej odbioru i przypomina odbiorcy, iż tworzenie architektury może, przy minimalistycznych środkach wyrazu, przedstawić cały wachlarz możliwości wykonywania zawodu architekta.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE