III Nagroda — Stanisław Ignaciuk, Krzysztof Kamienobrodzki, Michał Kempiński, Katarzyna Elwart-Karczewska, Maciej Kryński

Wyniki konkursu architektonicznego na koncepcję zagospodarowania byłego targowiska Flora w Jeleniej Górze

III Nagroda
5 tys. zł brutto

zespół projektowy
Stanisław Ignaciuk, Krzysztof Kamienobrodzki, Michał Kempiński, Katarzyna Elwart-Karczewska, Maciej Kryński

projekt
Park Flora


uzasadnienie jury

Sąd konkursowy docenił spójność architektoniczną i urbanistyczną projektu Park Flora. Radykalna renaturalizacja placu, dobór rodzimych gatunków roślinności w połączeniu z lekkim i niezwykle eleganckim zadaszeniem targowiska jest mocną i wartościową propozycją przestrzenną. Zaproponowany przez Autorki/Autorów budynek centrum innowacji i przedsiębiorczości lokalnej stanowi bardzo interesującą propozycję architektoniczną i społeczną. Sąd konkursowy uznał, że ograniczenie zabudowy śródmiejskiej do funkcji użyteczności publicznej nie wykorzystuje miastotwórczego potencjału miejsca i struktury urbanistycznej Jeleniej Góry.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE