Nagroda Główna w kategorii Nadwodna przestrzeń publiczna — Atelier Projektowe ARSIS

Wyniki konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 2023

Nadwodna Przestrzeń Publiczna
Nagroda Główna

Miejsce
Jaworzno

Realizacja
Ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny Sosina w Jaworznie

Pracownia
Atelier Projektowe ARSIS


Uzasadnienie jury

Nagrodę przyznano za realizację projektu obejmującego zagospodarowanie terenu nad zalewem Sosina, dzięki któremu przywrócono wartości przyrodnicze i użytkowe poprzez rekultywację miejskiego akwenu oraz ochronę zasobów przyrodniczych i rozwój terenów zielonych wokół zbiornika. Projekt tego założenia jest bardzo dobrą odpowiedzią na rekreacyjno-wypoczynkowe potrzeby mieszkańców, nie tylko miejscowości, ale i regionu. Na podkreślenie zasługuje staranne wpisanie rozwiązań przestrzennych i architektonicznych w krajobraz nadwodny i czytelny podział na strefy funkcjonalne. W efekcie powstała przestrzeń chętnie wykorzystywana przez mieszkańców zarówno do rekreacji, jak i różnego rodzaju aktywności fizycznej, a także integrująca różne grupy wiekowe. Przestrzeń została ukształtowana w sposób przemyślany i szanujący naturalny potencjał tego obszaru. Użyte materiały zostały w odpowiedni i estetyczny sposób dobrane do tego założenia.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE