Nagroda w kategorii Najlepszy budynek ekologiczny sektora publicznego (ex aequo) — Kwadratura

PLGBC Green Building Awards 2023

Nagroda w kategorii

Najlepszy budynek ekologiczny certyfikowany (ex aequo)

Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i edukacji „Kumak”

autorzy
Kwadratura

inwestor
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE