Nagroda w kategorii Najlepszy projekt ekologiczny — Rayss Group | Zieleniarium

PLGBC Green Building Awards 2023

Nagroda w kategorii
Najlepszy projekt ekologiczny

Park południowy — aktywny ekosystem miasta

autorzy
Rayss Group | Zieleniarium

inwestor
Gmina Miasta Gdańska

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE