Nagroda w kategorii Obiekt Mieszkalny —

Konkurs Laur Dostępności dla najlepszej inwestycji likwidującej bariery architektoniczne.

Nagroda w kategorii Obiekty Mieszkalne

10 000 złotych na dalszą poprawę dostępności, uatrakcyjnienie obiektu i jego otoczenia lub inne działania sprzyjające integracji mieszkańców

Obiekt

budynek przy ul. św. Teresy 5 w Częstochowie

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE