Nagroda Wienerberger — Bień Architekci

Brick Award 2023

Nagroda Wienerberger

Dom w Opaczy

projekt
Bień Architekci

skład zespołu autorskiego
Paulina Bień, Tomasz Bień


uzasadnienie jury
W projekcie Jurorzy podkreślali skromność architektury i idee stojące za jego powstaniem. Uznali, że Dom w Opaczy w największym stopniu odpowiada na wyzwania współczesności konieczność ponownego wykorzystywania materiałów budowlanych w związku z ograniczonymi zasobami naturalnymi, trend budownictwa zrównoważonego czy konieczność korzystania z odnawialnych źródeł energii. Architekci nie tylko zastosowali trwałe i naturalne materiały ceramiczne, ale połączyli je z drewnem pochodzącym z odzysku. To podejście mądre i rozsądne daje budynkom drugie życie i świadczy o poszanowaniu dla środowiska. Nagrodzony projekt może być przykładem, jak w zrównoważony sposób budować współczesne domy jednorodzinne.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE