Wyróżnienie dla najlepszego przedsięwzięcia zrealizowanego w przestrzeni publicznej na terenie miast — Woonerf w ulicy Abrahama w Gdyni, Gmina Miasto Gdynia, proj.: A2P2 architecture & planning, NANU Pracownia Architektoniczna

Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2021

Wyróżnienie

dla najlepszego przedsięwzięcia zrealizowanego w przestrzeni publicznej na terenie miast

Woonerf w ulicy Abrahama w Gdyni

Gmina Miasto Gdynia

autorzy

A2P2 architecture & planning, NANU Pracownia Architektoniczna


opinia jury

Przedsięwzięcie zostało uhonorowane za wdrożenie ponadstandardowego podejścia do kształtowania i przekształcania miejskich ulic w sposób zmierzający do kreowania przestrzeni sprzyjającej rozwojowi lokalnych usług w sąsiedztwie dużego centrum handlowego. Komisja doceniła zwiększenie atrakcyjności przestrzeni ulicy oraz jej dostępności dla pieszych użytkowników przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu samochodowego, jak również wprowadzenie rozwiązań projektowych, które pomimo swojej uniwersalności w czytelny sposób korespondują z wyróżniającą się architekturą modernistycznego Śródmieścia, tworząc możliwość zastosowania tych rozwiązań w procesie przekształceń kolejnych fragmentów ulicy. Przyjęta aranżacja poszczególnych elementów przestrzeni oraz zastosowane rozwiązania materiałowe uwzględniają potrzeby różnych grup użytkowników, w tym między innymi osób ze szczególnymi potrzebami. Zrealizowane w ramach przedsięwzięcia nasadzenia, w tym duża liczba drzew, przyczyniły się do uzyskania bezpośrednich efektów wizualnych i estetycznych.

Woonerf w ulicy Abrahama został uznany za wyróżniający się przykład przekształcania przestrzeni publicznych w centrach miast przy jednoczesnym poparciu lokalnej społeczności, którego dowodzi oddolny charakter przedsięwzięcia związany ze zgłoszeniem i wyłonieniem go w ramach konsultacji społecznych realizowanych w formie budżetu obywatelskiego.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE