Nagroda za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego — Rewaloryzacja parku podworskiego w zespole przyrodniczo-krajobrazowym w Wojanowie, Gmina Pruszcz Gdański, proj.: Biuro Techniczne Kowiel

Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2021

Nagroda Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2021

Rewaloryzacja parku podworskiego w zespole przyrodniczo-krajobrazowym w Wojanowie

Gmina Pruszcz Gdański

autorzy

Biuro Techniczne Kowiel


opinia jury

Przedsięwzięcie zostało uhonorowane za wysoką kulturę projektową oraz zastosowanie wyważonych i ograniczonych w formie rozwiązań projektowych, które pozwoliły na wyeksponowanie walorów estetycznych dawnego parku dworskiego.

Przeprowadzona rekultywacja stawów oraz odtworzenie ścieżek parkowych zdecydowały o przywróceniu dawnej świetności założenia parkowego, oraz udostępnieniu jego zasobów dla odwiedzających. Utworzona infrastruktura zachęca do wypoczynku i swobodnego korzystania przez różne grupy użytkowników, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami takie jak rodziny z małymi dziećmi, osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami. Zrealizowane ciągi piesze w pełni komponują się z naturalnym charakterem parku, a jednocześnie uwzględniają potrzeby osób o ograniczonej mobilności. Prócz tablic informacyjnych zastosowane zostały między innymi kody QR, które umożliwiają pozyskanie informacji między innymi przez osoby z dysfunkcją wzroku.

Komisja doceniła przyjęte rozwiązania za uwzględnienie historycznego kontekstu założenia przy jednoczesnym zastosowaniu współczesnych, atrakcyjnych rozwiązań projektowych decydujących o indywidualnym charakterze realizacji. Przyjęte rozwiązania wpłynęły na nadanie szczególnej tożsamości założenia, które zostało objęte ochroną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy z uwagi na swoje walory estetyczne i widokowe.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE