Nagroda w kategorii Najlepszy budynek ekologiczny certyfikowany — grupa 3303

PLGBC Green Building Awards 2023

Nagroda w kategorii
Najlepszy budynek ekologiczny bez certyfikatu

Szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Rogowie Sobóckim

autorzy
grupa 3303

inwestor
Gmina Sobótka

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE