Nagroda w kategorii Najlepszy budynek ekologiczny sektora publicznego (ex aequo) — Gierbienis + Poklewski

PLGBC Green Building Awards 2023

Nagroda w kategorii 
Najlepszy budynek ekologiczny sektora publicznego (ex aequo)

Budynek edukacyjny w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo w Gdyni

autorzy
Gierbienis + Poklewski

inwestor
Nadleśnictwo Gdańsk 

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE